• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sign Language Instruction, VQ

Sign Language Instruction, VQ

Course Information

 Kolmevuotinen perustutkinto sisältää seuraavat tutkinnon osat: 

1. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 

•suomalaisen viittomakielen hallinta (30 osp)

•lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (40 osp)

•aikuisten tai ikääntyneiden ohjaus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (15 osp)

•kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen (20 osp)

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat

•ilmaisutaitojen ohjaus (15 osp)

•kuurosokeiden ohjaus (15 osp)

•kommunikaation ohjaaminen (20 osp)

•monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen (15 osp)

2.Yhteiset tutkinnon osat, (35 osp), mm. äidinkieli, toinen kotimainen kieli, englmanti, matematiikka, fysiikka-kemia, taide ja kulttuuri, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto

3.Vapaasti valittavat tutkinnon osat, (10 osp), mm. lääkehoito, näkövammaisille kuvailu, viestin välittäminen

Opiskelu sisältää lähiopetusta, ryhmätehtäviä, harjoituksia ja itsenäisiä tehtäviä.  Opetuksessa yhdistetään teoriaa käytäntöön lukemalla, keskustelemalla, kokemalla sekä tekemällä.  Tavoitteena on oman ajattelun ja ilmaisun kehittäminen ja esiintymistaidon harjoitteleminen. Ohjaamista harjoitellaan monipuolisesti eri asiakasryhmät huomioiden. Suomalaisen viittomakielen opiskelua aloitetaan alkeista, viittomakieltä opitaan viittomalla.  

Tutkinto sisältää työssäoppimista ja ammattiosaamisen näytöt.

Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua. Työssäoppimisen aikana opiskelija tekee työpaikalla tavoitteiden mukaisia käytännön työtehtäviä ja on mukana työyhteisön arjessa. Työssäoppimisen yhteydessä opiskelija antaa ammattiosaamisen näytöt. Työssäoppimispaikkoja on esim. päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja kursseilla.

Tutkinto sisältää opinto-ohjausta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 vuotta

Start Date: 
14.08.17
Credits: 

180 ECVET competence points

Provider Information

Provider Name: 
Pohjois-Savon Opisto
Provider Contact Info: 

040 1460200
Kansanopistotie 32, 70800, KUOPIO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Viittomakielen ohjaaja
Qualification awarded description:

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon suorittanut viittomakielen ohjaaja ohjaa ja avustaa viittomakielisiä, kuulo- ja kuulonäkövammaisia, kuurosokeita ja kehitysvammaisia asiakkaita sekä sellaisia asiakkaita, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia. Hän käyttää avustamisessa ja ohjauksessa suomalaista viittomakieltä, viittomiin pohjautuvia menetelmiä (kuten viitottu puhe ja tukiviittomat) sekä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Hän suunnittelee, järjestää ja arvioi eri- ikäisten tavoitteellista kasvatus- ja viriketoimintaa ja tukee samalla asiakkaittensa kommunikaation ja kielellisten taitojen kehittymistä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kansanopistotie 32, 70800, KUOPIO