• EQF Home Page Icon

Qualification: Shop salesperson ‘Clothing and Accessories’

Shop salesperson ‘Clothing and Accessories’

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Gaat professioneel om met klanten (D121401 Id17964-c)
- Verwelkomt de klant professioneel
- Toont een uitnodigende lichaamshouding
- Maakt oogcontact
- Begroet de klant volgens bedrijfsinterne afspraken
- Vermijdt conflicten met klanten
- Lost eventuele klachten op volgens bedrijfsinterne procedures
- Past uiterlijk en kleding aan de kenmerken van de verkoopomgeving
- Detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie
- Grijpt in op verdachte klanten, rekening houdend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne procedures

● Stelt de aankoopwensen van de klant vast en adviseert over de producten en diensten volgens de commerciële regels van de organisatie (D121401 Id17964-c/18118-c)
- Schat in wanneer de klant wil worden geholpen
- Stelt vloeiend en spontaan vragen over de wens van de klant zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken
- Stelt vragen over de wens van de klant
- Stelt zich empathisch op ten opzichte van klanten
- Vertaalt de wens van de klant naar de mogelijkheden van het assortiment
- Geeft informatie over de kenmerken van de artikels (werking, gebruik,…) en de voordelen voor de klant in functie van zijn wensen
- Demonstreert of toont artikels
- Raadt artikels aan in functie van de wensen van de klant
- Geeft informatiemateriaal mee (stalen, brochures,...)
- Stimuleert de klant tot een aankoopbeslissing
- Sluit de verkoop af
- Stelt aanvullende producten voor (meerverkoop)
- Informeert de klant over de diensten bij verkoop (herstel, levering, gratis krediet, getrouwheidskaart, ...)
- Staat langdurig rechtop of zit
- Heft en tilt zware lasten op een ergonomische manier

● Ontvangt betalingen en bedient de kassa (D121401 Id18044-c)
- Controleert de kassa bij het begin van de werkdag en telt bij sluiting
- Bedient het kassa- en/of registratiesysteem op een klantgerichte manier
- Verwijdert/desactiveert diefstalbeveiliging
- Registreert correct de verkoopprijs en de bijkomende kosten
- Zoekt klantengegevens op
- Past klantgetrouwheidssystemen, kortingen en geschenkbonnen correct toe
- Handelt de verschillende betalingsmogelijkheden op een correcte manier af
- Maakt een BTW- bon of factuur volgens de wettelijke normen
- Reageert adequaat op fraudepogingen
- Start en sluit het kassa- en/of registratiesysteem
- Geeft correct wisselgeld weer
- Lost eenvoudige technische storingen op
- Verpakt de artikels volgens het gebruik, hun aard of bestemming
- Volgt het verkoopproces op (offerte, bestelling, levering en plaatsing, facturatie)

● Bereidt de producten en artikels voor (etiketteren, diefstalbeveiliging,...) en plaatst ze in de winkel of op een stand (D121401 Id16582-c)
- Brengt de prijs aan/in volgens richtwaarden of instructies (in elektronisch systeem)
- Stelt de producten volgens de principes van visual merchandising ten toon.
- Plaatst promotionele artikels op een commerciële plaats
- Verandert de opstelling van de producten volgens commerciële planning
- Maakt of regelt decoraties (combinaties, licht- en kleurgebruik, attributen, muziek,…)
- Beveiligt de goederen
- Controleert of de artikels juist geprijsd zijn

● Ordent afdelingen en de voorraad en bevoorraadt (bijbestellen, defecte producten uit de afdeling nemen, ...) (D121401 Id6595-c)
- Vult producten aan volgens het verbruik
- Vult aan volgens gangbare principes (first in-first out, nieuwe collectie,…) en bedrijfsprocedures
- Past de bestelprocedure toe
- Merkt gebreken aan de producten op en neemt gepaste maatregelen
- Schikt producten permanent presentabel
- Legt of hangt misplaatste artikels terug
- Ontvangt collecties/leveringen

● Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt bestellingen (D121401 Id18152-c)
- Gebruikt software voor voorraadbeheer en voor het plaatsen van bestellingen
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in
- Contacteert leveranciers
- Meldt tekorten van producten volgens bedrijfsafspraken
- Plaatst een bestelling

● Ontvangt goederen en producten en controleert de levering (D121401 Id18111-c)
- Vergelijkt de levering met de bestelbon en andere formulieren
- Registreert de levering
- Evalueert de kwaliteit van de levering (beschadigingen, gebreken, aantastingen,…)
- Meldt leveringen die niet voldoen volgens de bedrijfseigen procedures
- Slaat de goederen en producten op volgens de gangbare principes ( ‘first in first out’,…)

● Onderhoudt de verkoopruimte en de producten in de afdeling en maakt ze schoon (D121401 Id7134-c)
- Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (vegen, ontsmetten,…)
- Beperkt en sorteert afval volgens de richtlijnen
- Benut vrije momenten voor extra schoonmaakwerkzaamheden
- Veroorzaakt geen hinder voor klanten

● Inventariseert producten (co 00434)
- Telt de voorraad, manueel of scant met de actuele technologieën

● Voert de diensten van de naverkoop uit (inwisselen, terugsturen naar de leveranciers, terugbetaling, versturen voor herstel, ...) (D121401 Id20803-c)
- Behandelt klachten van klanten volgens bedrijfseigen procedures
- Schat of berekent de kosten
- Vult formulieren in
- Geeft informatie aan de betrokken dienst door
- Houdt gegevens bij over de uitgevoerde diensten
- Gaat de aanwezigheid van documenten na
- Contacteert leveranciers of het hoofdkantoor
- Informeert de klant over de leveringstermijn

Specifieke Activiteiten

● Laat kleding en accessoires passen en geeft professioneel advies (D121401 Id21682-c/23851-c)
- Geeft stijl- en kleuradvies
- Geeft informatie over de samenstelling, het onderhoud, gebruik en wasvoorschriften
- Adviseert, laat passen en geeft een professionele mening over het goed staan
- Brengt de kleding in vorm en markeert de nodige aanpassingen
- Helpt de klant bij een pascabine

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis Frans: zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
● Basiskennis Engels: zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
● Basiskennis van handelsrecht
● Basiskennis van informatica
● Basiskennis van de producten en hun toepassingen voor de courante sectoren (voeding, fashion, multimedia en doe-het-zelf…)
● Basiskennis van handelswetgeving
● Kennis van het communicatietechnieken om zich vloeiend en spontaan uit te drukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken.
● Kennis van conflicthantering
● Kennis van principes van klantvriendelijkheid
● Kennis van typologie van klanten of consumenten
● Kennis van winkelgedrag (wanneer en waar winkelen mensen ...)
● Kennis van betaalmiddelen (werking, geldigheid,...)
● Kennis van inningsprocedures
● Kennis van wet- en regelgeving ivm diefstalpreventie : rechten van personeel en van klant
● Kennis van verkooptechnieken
● Kennis van profiel van diefstalgevoeligheid winkel en producten
● Kennis van merchandisingtechnieken
● Kennis van prijsbepaling en BTW
● Kennis van technieken voor diefstalpreventie
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van voorraadbeheer: aanvultechnieken, rotatie, hoeveelheden
● Kennis van inventarisatietechnieken
● Kennis van schoonmaakmiddelen en -technieken
● Kennis van scantechnieken
● Kennis van winkelorganisatie en verantwoordelijksdomeinen
● Kennis van milieu-,veiligheids- en hygiëne voorschriften voor de organisatie
● Kennis van presentatietechnieken van producten

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen professioneel verwelkomen van de klant
● Het zich kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur
● Het kunnen detecteren van verdachte klanten
● Het kunnen adviseren over producten en diensten volgens de commerciële regels van de organisatie
● Het zich kunnen empathisch opstellen ten opzichte van klanten
● Het kunnen voorstellen van aanvullende producten (meerverkoop)
● Het zich kunnen op de hoogte houden van recente ontwikkelingen in het productgamma
● Het kunnen informeren van de klant over de diensten bij verkoop (herstel, levering, gratis krediet, getrouwheidskaart, ...)
● Het kunnen controleren van de kassa bij het begin van de werkdag en tellen bij sluiting
● Het kunnen correct toepassen van klantgetrouwheidssystemen, kortingen en geschenkbonnen
● Het kunnen afhandelen van de verschillende betalingsmogelijkheden
● Het kunnen maken van een BTW- bon of factuur
● Het kunnen opvolgen van het verkoopproces (offerte, bestelling, levering en plaatsing, facturatie)
● Het kunnen plaatsen van producten en artikels in de winkel op een commerciële wijze
● Het kunnen toepassen van de bestelprocedure
● Het kunnen ontvangen, controleren en registreren van collecties/leveringen
● Het kunnen gebruiken van software voor voorraadbeheer en voor het plaatsen van bestellingen
● Het kunnen contacteren van leveranciers
● Het kunnen inschatten van afwijkingen van de netheidsnorm en kunnen ingrijpen op een milieubewuste manier
● Het kunnen uitvoeren van de activiteiten van de naverkoop
● Het kunnen aanvullen van producten volgens verbruik en volgens de bedrijfsprocedures
● Het kunnen afsluiten van de verkoop

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen oplossen van klachten
● Het kunnen adequaat reageren op diefstalpogingen
● Het kunnen prioriteiten stellen (onvoorziene leveringen, onverwachte klantenstromen, ..)
● Het kunnen vaststellen van de aankoopwensen van de klant
● Het kunnen adviseren over producten en diensten volgens de commerciële regels van de organisatie
● Het kunnen stimuleren van de klant tot een aankoopbeslissing
● Het kunnen vermijden van conflicten met klanten

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3