• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Servicetekniker elkraft

Servicetekniker elkraft

Course Information

Servicetekniker elkraft, 335 Yh-poäng, är en Yh-utbildning som ger dig jobb med uppdrag över hela Sverige.Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta med ny- och reparationsarbeten på elkraftsanläggningar, ställverk och transformatorstationer samt med stora krafter och vid behov på hög höjd.Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du kommer bland annat att lära dig om elkraftsanläggningar och svenska elkraftssystem, att köra terränghjuling och hur man planerar för en elkraftanläggning. Du kommer också lära dig hur man genomför arbetet på ett säkert sätt enligt branschens elsäkerhetsanvisningar, hur man tar ned en nödställd och hantera arbete på väg. Av utbildningens 335 Yh-poäng utgörs 100 Yh-poäng av LIA-kurser, d.v.s. Lärande i arbete. Dessa kurser genomförs i samarbete med företag från branschen.Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta som Servicetekniker elkraft, Reläskyddstekniker, Provare, Apparat- och kontrollanläggningstekniker eller Stationstekniker elkraft.Behovet av servicetekniker växer fort eftersom investeringarna ökar och branschen dessutom står inför stora pensionsavgångar.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-01
Admission Procedure: 

Provider Information

Provider Name: 
Åsbro Kursgård AB
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Åsbro Kursgård AB, Knottebo 222 69496 Åsbro, info@asbro.se, www.asbro.se