• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Security Officer, SQ

Security Officer, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- tuntee turvallisuussuunnittelun ja eritasoisten turvallisuussuunnitelmien periaatteet
- tuntee lakisääteisten turvallisuussuunnitelmien vaatimukset ja sisällön
- tuntee yritysturvallisuuden osa-alueet
- kykenee hankkimaan turvallisuussuunnitteluun liittyvät tiedot
- pystyy laatimaan luonnostason turvallisuussuunnitelmia
- osaa opastaa organisaatiota tai yritystä suunnitteluun liittyvissä asioissa
- tuntee yksityistä turvallisuusalaa säätelevän lainsäädännön sekä yksityiseen turvallisuusalaan liittyvien tehtävien osalta alaan oleellisesti liittyvän muun lainsäädännön
- tuntee myös työnjohto- ja esimiestehtäviin liittyvän lainsäädännön, kuten työsuojelu- ja työaikalainsäädännön sekä työsuhteita ja henkilöturvallisuutta koskevan lainsäädännön perusteet
- osaa soveltaa lainsäädäntöä käytännön työtehtävissä ja erilaisissa ongelmatilanteissa
- osaa perustella edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvät ratkaisunsa
- muu osaaminen määräytyy sen mukaan, mitä osia hän on valinnut
- hallitsee hyvät yhteistyö-, asiakaspalvelu- ja viestintätaidot sekä tuntee alan säädökset ja määräykset
Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n perusteella henkilö voidaan hyväksyä vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi, jos hän on suorittanut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon osat turvallisuuslainsäädäntö sekä vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet sekä yhden vapaavalintaisen osan ja hän lisäksi täyttää muut lain-säädännössä hänelle asetetut edellytykset

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä yritysten turvallisuustehtävissä ja vartioimisliikkeissä liikkeenjohto-, työnjohto-, suunnittelu- ja myyntitehtävissä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58,00

Provider Information

Provider Name: 
Rastor Oy, Helsingin yksikkö
Provider Contact Info: 

020 7798 300
Sturenkatu 21, 00510, HELSINKI

Course Locations

Reference Data

Course address:

Sturenkatu 21, 00510, HELSINKI