• EQF Home Page Icon

Qualification: Roof waterproofer

Roof waterproofer

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00121)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00122)
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
- Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

* EPB = de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen
PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00123)
- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
- Richt de werkplaats (ergonomisch) in
- Beperkt stofemissie
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

● Werkt op hoogte (co 00124)
- Bouwt steigers op en af volgens de veiligheidsregels
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Bouwt goederenliften op en zekert die, bedient de goederenlift
- Installeert een geschikte randbeveiliging
- Heeft aandacht voor elektrische bovenleidingen
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
- Gebruikt hefplatformen, hoogwerkers en verreikers volgens voorschriften

● Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00125)
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

● Maakt een diagnose van de staat van het dak (co 00126)
- Identificeert het type dakopbouw
- Beoordeelt de uitvoering en de staat van de dragende structuur
- Houdt rekening met toekomstige accessoires (dakvensters, zonnepanelen)
- Gaat de goede uitvoering van het daktimmer na
- Beoordeelt de staat van de dakbedekking
- Beoordeelt de kwaliteit van de isolatie
- Beoordeelt de toegankelijkheid

● Legt het onderdak (co 00127)
- Brengt onderdak en zelfdragende dakplaten aan conform de normen en technische instructies van de fabrikant

● Verwijdert dakelementen (co 00128)
- Verwijdert oude of slechte dakafdichting
- Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af
- Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren
- Kan de elementen die speciale tussenkomst vereisen identificeren
- Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden

● Maakt het dakoppervlak schoon (co 00129)
- Reinigt het dakoppervlak met borstels, stof- en waterafzuigers

Specifieke Activiteiten

● Voert materiaal en materieel aan en gebruikt dit veilig (co 00130)
- Ordent materiaal (dakrollen, …) oordeelkundig en houdt daarbij rekening met het draagvermogen van draagvloer en isolatiemateriaal
- Gebruikt aangepaste PBM’s en CBM’s (doodgewicht anker, levenslijn, …)
- Gebruikt smeltketels, branders, gasflessen en blustoestellen op een correcte en veilige manier

● Reinigt de draagvloer en verwijdert afval (co 00131)
- Reinigt de draagvloer met geschikt gereedschap bij nieuwbouw
- Gebruikt daksnij- en /of dakschraapmachine bij renovatie
- Breekt dakranden en kraallatten af bij renovatie
- Neemt daktoebehoren en hemelwaterafvoeren die vernieuwd of verbeterd moeten worden weg
- Gebruikt stof- en waterzuigers
- Verwijdert en sorteert afval veilig

● Bereidt de ondergrond voor (co 00132)
- Verwijdert plooien en blazen
- Maakt vochtige zones droog
- Corrigeert zo nodig de helling van de draagvloer bij een renovatie

● Brengt primers of hechtvernis aan (co 00133)
- Respecteert de plaatsingsvoorschriften
- Maakt onderscheid tussen verschillende soorten primers
- Brengt hechtvernis gelijkmatig aan op een gereinigde ondergrond met een rol, borstel, trekker, spuit- of sproeimachine
- Past de arbeidsomstandigheden aan bij risico op ontploffing

● Plaatst lucht- en/of dampscherm (co 00134)
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
- Maakt onderscheid tussen verschillende types dampschermen
- Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
- Rolt de rollen uit zonder plooien
- Houdt rekening met de door de fabrikant voorgeschreven overlappingen
- Snijdt het materiaal op maat
- Plaatst een dampscherm losliggend of kleeft het op de ondergrond
- Voert doorbrekingen en integratie van elementen (lichtkoepels, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
- Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
- Hecht overlappingen volgens de voorschriften (met kleef- of lasmethode, afhankelijk van het gebruikte materiaal)
- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk

● Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …) (co 00135)
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
- Maakt onderscheid tussen verschillende types isolatie
- Respecteert de plaatsingsregels en de materiaalkeuze van de fabrikant
- Leest een legplan en onderscheidt de verschillende zones (hoek-, midden-, randzone, …)
- Snijdt het isolatiemateriaal op maat
- Vermijdt dat isolatie vochtig wordt bij aanbrenging of bij stockage
- Gebruikt de aangepaste bevestigingstechniek voor de isolatie
- Plaatst isolatie losliggend volgens voorschriften
- Plaatst isolatie gekleefd met bitumen
- Plaats isolatie gekleefd met koudlijm of synthetische lijm
- Schroeft verschillende types isolatie op verschillende ondergronden
- Bevestigt losliggende isolatie met bevestigingsplaatjes op de ondergrond
- Vermijdt doorboringen met de isolatieschil
- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk

● Brengt bitumineuze afdichtingslagen aan (co 00136)
- Legt de dakrollen uit en lijnt deze uit op de ondergrond
- Vermijdt tegennaden
- Respecteert de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant
- Plaatst bitumineuze afdichtingslagen losliggend op de ondergrond
- Plaatst zelfklevende bitumineuze afdichtingslagen
- Plaatst bitumineuze afdichtingslagen en giet deze vast met vloeibaar bitumen
- Past de veiligheidsvoorschriften bij gebruik van gietketels toe
- Plaatst bitumineuze afdichtingslagen en last deze met een brander
- Bevestigt bitumineuze afdichtingslagen met lijm door deze op koudlijm te kleven
- Bevestigt bitumineuze afdichtingslagen mechanisch met schroeven en verdeelplaatjes volgens een bepaald bevestigingsschema
- Brengt een kimfixatie aan
- Verbindt zelfklevende overlappingen
- Dicht de naden van overlappingen af met hete lucht, een brander, contactlijm, voorgelijmde of zelfklevende banden en/of strips
- Brengt een zware schutlaag aan met rolkiezels of tegels en berekent de nodige hoeveelheid ballast
- Brengt een lichte schutlaag aan met leischilfers, verflaag of metaalfolie
- Behandelt bij eenlaagse afdichtingssystemen de naadverbinding afzonderlijk en met bijkomende zorg
- Voert uitzettingsvoegen uit

* Bitumen is het residu van het distillatieproces van aardolie. Het is een waterdicht en plastisch product met een groot hechtend vermogen en wordt daarom gebruikt om daken waterdicht te maken.

● Brengt synthetische afdichtingslagen aan (co 00137)
- Legt de dakrollen uit en lijnt deze uit op de ondergrond
- Vermijdt kruisnaden en tegennaden
- Respecteert de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant
- Plaatst afdichtingslagen losliggend, met een ballast
- Plaatst afdichtingslagen gekleefd op koudlijm
- Plaatst zelfklevende afdichtingslagen
- Plaatst afdichtingslagen mechanisch, met schroeven en verdeelplaatjes volgens een bevestigingsschema
- Brengt een kimfixatie aan
- Plaatst vloeistoflassen
- Dicht de naden van de overlappingen af met hete lucht, contactlijm, voorgelijmde of zelfklevende banden en/of strips
- Brengt een zware schutlaag aan met rolkiezels of tegels en berekent de nodige hoeveelheid ballast
- Brengt een lichte schutlaag aan met een verflaag
- Voert uitzettingsvoegen uit

● Dicht daktoebehoren af (co 00138)
- Houdt rekening met de compatibiliteit van verschillende materialen
- Dicht dakgoten af
- Brengt daktoebehoren als tapbuizen, spuwers, regenwaterslikkers, verluchting, koepels, schouwen, … aan en bevestigt deze
- Snijdt afdichtingsmateriaal zodat zo weinig mogelijk naden ontstaan
- Dicht af met synthetische technieken
- Dicht af met vloeibare afdichtingslagen
- Brengt een bekledingslaag aan door middel van insmeren met bitumenpasta en vlamlassen
- Laat aansluiten bij pvc-daken met behulp van metaalfolie of -plaat
- Vermijdt doorboringen bij de plaatsing van accessoires
- Herstelt zo nodig de integriteit van de isolatieschil

● Dicht opkanten en dakranden af (co 00139)
- Respecteert de technische richtlijnen
- Smeert opkanten in met bitumineus vernis
- Dicht opkant af met mechanische bevestiging, las- of kleefmethode
- Bepaalt of bijkomende mechanische bevestiging noodzakelijk is
- Werkt de dakrand af met profielen, muurkappen, dekstenen, ...

● Vervaardigt en brengt een hemelwaterafvoer aan (co 00140)
- Voert een hemelwaterafv

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3