• EQF Home Page Icon

Qualification: Rongikoostaja, tase 3

Rongikoostaja, tase 3

Qualification Information

Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht, kelle töö on manöövritöö plaani koostamine, rongide koostamine ja lahutamine, vagunite etteandmine laadimis- ja tühjendamiskohtadele, tehnohoolduse ja kommertsülevaatuse tegemine ning matka valmistamine.
Rongikoostaja kontrollib rongikoostaja abi ja vagunipidurdaja valmidust tööks ning liiklus- ja tööohutusnõuete täitmist nende poolt.
Päästerongi saatmisel täidab rongikoostaja päästerongi juhi või päästeameti töötaja korraldusi.
Töörongi saatmisel töötab rongikoostaja tööjuhi korraldusel – koostab rongi vastavalt saadud skeemile, saadab rongi liikumisel jaamavahel.
Kaubarongi liikumisel jaamavahel võib rongikoostaja täita vedurijuhi abi kohustusi.

Rongikoostaja kutsealal on kaks kutset.
Rongikoostaja abi, tase 2 on lihttööline, kes abistab rongikoostajat manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamisel. Vagunipidurdaja on 2. taseme rongikoostaja abi osakutse.
Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3
Awarding body: 

Eesti Raudtee