• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Robežapsardze - 1. līm. prof. studijas

Robežapsardze - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijas): dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 11.01.2019.

Uzņemšanas noteikumi 2019./2020. gadā:

- Pilna laika studijās lasīt šeit
- Nepilna laika studijās lasīt šeit

Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks pilda dienesta pienākumus Valsts robežsardzē, organizē un vada robežuzraudzību un robežpārbaudes, kā arī organizē un veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli.

Programmas ietvaros studējošie apgūst:

16 nozares profesijas mācību kursus: Robežpārbaudes, Robežuzraudzība, Imigrācijas kontrole, Administratīvās tiesības, Ieroču un šaušanas mācība, Militārā sagatavošana, Fiziskā sagatavošana, Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija, Kriminālistika, Krimināltiesības, Dokumentu tehniskā izpēte, Tehniskie līdzekļi un inženiertehniskais aprīkojums, Informācijas tehnoloģijas, Militārā topogrāfija, Kriminālprocess, Civilā aizsardzība.

14 vispārizglītojošos mācību kursus: Svešvaloda (angļu val., vācu val.), Ekonomikas pamati, Loģistika, Saskarsmes psiholoģija, Personālvadība, Didaktika, Politoloģija, Ģeogrāfija, Ētika, Publiskās runas pamati, Pētnieciskā darba pamati, Darba un sociālās tiesības, Konstitucionālās tiesības, Otrā svešvaloda (krievu val.).

2 mācību prakses Valsts robežsardzes struktūrvienībās.

Pēc Valsts robežsardzes koledžas absolvēšanas robežsargi dien Valsts robežsardzes struktūrvienību jaunāko virsnieku amatos.

Dienot Valsts robežsardzē, koledžas absolventi var turpināt mācības Latvijas augstskolās, kuras beidzot, iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Pilna un nepilna laika studijām uzņem:
- Latvijas pilsoņus, kuri ieguvuši trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni (kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors vai Robežas inspektors), un kuri kārtējā uzņemšanas gada 31.decembrī nav vecāki par 42 gadiem; CE latviešu valodā un angļu valodā.

Grants: 

Izglītojamie saņem amatalgu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Valsts robežsardzes koledža
Provider Contact Info: 

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601
Antoņina Gajevska
64603690; 64603692
vrk@rs.gov.lv
www.vrk.rs.gov.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks