• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Restaurācija - 1. līm. prof. studijas

Restaurācija - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Iespējamas speciālizācijas:
• Mēbeļu, kokgriezumu restaurētājs;
• Polihromā ( krāsota ) koka, zeltījumu restaurētājs;
• Monumentāli dekoratīvās tēlniecības (akmens un citu tēlniecības materiālu ) objektu restaurētājs.

Kultūras pieminekļu restaurācijas programma ir saistīta ar ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, aizsargāšanu un saglabāšanu.

Studiju organizācijā akcentēts patstāvīgs problēmsituāciju izpētes darbs, projektu darbs un mācību satura integrācija.

Studiju programmas priekšmeti

Specializācijas priekšmeti: restaurācijas pamati, ētika un dokumentācija, tehnoloģija, materiālu mācība un praktiskie darbi, būvķīmija, būvfizika, ēku daļas, restaurācijas organizācija un vadīšana, datorgrafika (AUTOCAD), vides aizsardzība.
Mākslas priekšmeti: zīmēšana, veidošana, kompozīcija, rasēšana, mākslas un stilu vēsture, maketēšana, krāsu mācība, fotogrāfija, interjera projektēšana, latviešu tautas māksla, kokgriešana.
Vispārējie priekšmeti: svešvaloda, uzņēmējdarbība, saskarsmes un vadības psiholoģija, likumdošana.

Darba iespējas:
• kultūras pieminekļu restaurācijas firmās;
• kultūras pieminekļu uzraudzības un aizsardzības dienestā;
• iespēja veidot patstāvīgu uzņēmējdarbību;
• Latvijas muzejos.

Tālākās izglītības iespējas
• LKA – kultūras mantojuma menedžments.
• LMA – mākslas un kultūras vēsture.
• LU – pedagoģija

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, tiek vērtēti rezultāti centralizētajos eksāmenos: latviešu valoda un svešvaloda (vācu vai angļu)

Grants: 

Studenti saņem stipendiju

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Celtniecības koledža
Provider Contact Info: 

Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
67229714; 29451105
sekretare@rck.lv
www.rck.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Restaurators