• EQF Home Page Icon

Qualification: Residential installation electrician

Residential installation electrician

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen (boringen in muren, inmetselen, …) (F160201 Id16828-c)
- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, …)
- Plaatst ladders
- Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (hamer en beitel, slijpschijf, boorhamer, …)
- Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen
- Past het ontwerp van de installatie aan onvoorziene hindernissen aan na overleg met de verantwoordelijke
- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren

● Realiseert en plaatst zichtbare of ingebouwde elektrische leidingen
- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, …)
- Plaatst inbouwdozen en centraaldozen in muren, plafonds of holle wanden en bevestigt ze
- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter en brengt buizen op maat, ontbraamt en plooit ze
- Verbindt buizen met behulp van een mof
- Bevestigt afgewerkte buizen in sleuven, op muren en plafonds (met pluggen, beugels, klemmen, …)
- Bevestigt kabelgoten aan muren en plafonds op basis van de technische plannen
- Trekt draden van verschillende stroomkringen door de buizen met behulp van een trekveer
- Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI
- Plaatst kabels in sleuven

● Bevestigt en sluit materiaal voor lage spanning aan (schakelaars, stopcontacten, …)
- Ontmantelt elektrische kabels
- Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden
- Plaatst schakelaars en stopcontacten in of op de muren
- Plaatst opbouwschakelaars en –stopcontacten in spatwaterdichte uitvoering door middel van een waterdichte aansluiting (bv met wurgwartel)

● Stelt een diagnose van een storing aan een elektrische installatie en herstelt de defecte elementen (F160201 Id19795-c)
- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, …)
- Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit om werkzaamheden buiten spanning aan de elektrische installatie uit te voeren
- Demonteert onderdelen van de elektrische installatie
- Zoekt fouten in elektrische installaties door uitsluiting van mogelijke oorzaken op basis van waarnemingen en metingen
- Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen van de elektrische installatie
- Controleert of het defect hersteld is

Specifieke Activiteiten

● Voert werkzaamheden uit waarvoor een attest vereist is:
- schat de risico’s in
- werkt volgens de veiligheidsnormen
- past kennis BA4 (Id 27457), BA5 (Id 27458), VCA (Id 27006) toe

● Gebruikt een machine waarvoor een attest vereist is:
- hoogwerker

● Kiest de materialen en de voorraad grondstoffen en legt verbruiksgoederen aan
- Kiest benodigd materieel en grondstoffen (schakelaars, kabels, kabelgoten, contactspray, …) uit het geleverde materiaal voor de bouw van de installatie
- Plaatst bestellingen voor materieel en grondstoffen
- Beschermt materieel en grondstoffen tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval

● Plaatst een elektrisch verdeelbord in huizen of kantoorgebouwen, bedraadt en sluit aan op de uitrustingen (F160201 Id16505-c)
- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, …)
- Plaatst een aarding, aardingsrail en een verdeelbord
- Monteert en bedraadt onderdelen en componenten op het verdeelbord
- Bundelt draden die tot dezelfde kring behoren
- Bepaalt de sectie van de draden waarmee onderdelen en componenten verbonden worden
- Voert de voedingskabel in en verbindt deze met de hoofddifferentieelschakelaar
- Plaatst een meterkast en verbindt deze met het verdeelbord volgens de richtlijnen van de stroomleverancier
- Etiketteert de stroomkringen en de voedingsspanning op het verdeelbord

● Stelt de elektrische installatie in werking en voert controles uit (F160201 Id15669-c)
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen bij werkzaamheden onder spanning
- Controleert de continuïteit van het aardingssysteem
- Brengt de kringen systematisch onder spanning
- Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie
- Meet elektrische grootheden met het juiste meettoestel en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en de afgeleide waarden
- Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

● Installeert verlichtingsinstallaties en sluit ze aan (F160201 Id27596-c)
- Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende lichtpunten
- Verbindt de verlichtingsarmaturen met het stroomnetwerk
- Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen
- Plaatst verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren
- Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen
- Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen
- Plaatst het juiste type lampen in de armaturen

● Installeert installaties op zeer lage spanning (telefonie, informatica, brandalarmen, …) en sluit ze aan
- Monteert kabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie
- Plaatst en verbindt telefoons, TV’s en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale, …)
- Plaatst en verbindt de componenten van domoticasystemen in woningen en kantoorgebouwen (garagepoortopeners, rolluikbediening, …)
- Plaatst en verbindt de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole, …)
- Sluit de verschillende onderdelen van de laagspanningsinstallaties aan op de elektriciteitsinstallatie
- Controleert de goede werking van de geïnstalleerde laagspanningsinstallaties door testen en metingen
- Herstelt of vervangt onderdelen van laagspanningsinstallaties (transformatoren, schakelaars, sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen, …)

● Voert eenvoudig metselwerk uit (F160201 Id20358-c)
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, …)
- Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht

● Werkt veilig en milieubewust
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de gegeven instructies
- Ruimt en sorteert afval
- Gebruikt gereedschap waarvoor het bedoeld is
- Past de wetgeving toe ivm veiligheid en hygiëne
- Past de milieuwetgeving toe
- Rapporteert volgens duidelijke afspraken

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van voorraadbeheer
● Basiskennis van telecommunicatie
● Basiskennis van metselwerk
● Basiskennis van een TT-net (bouw, werking)
● Kennis van veiligheidsregels
● Kennis van AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
● Kennis van de verschillende stroomkringen
● Kennis van schakelschema's
● Kennis van IP-XX waarden
● Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning
● Kennis van grenzen van bevoegdheden
● Kennis van risico’s van elektriciteit
● Kennis van procedures van BA4
● Kennis van vitale 5
● Kennis van werkinstructie hoogtewerker
● Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes
● Kennis van de Wet van Ohm
● Kennis van onderdelen van een elektrische installatie
● Kennis van de beschermingsprincipes voor elektrisch materieel
● Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem
● Kennis van de hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen
● Kennis van aansluitingen voor hernieuwbare energiebronnen
● Kennis van veiligheidsvoorschriften
● Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
● Kennis van veiligheidsvoorschriften
● Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
● Kennis van de verschillende stroomkringen
● Kennis van de Wet van Ohm
● Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
● Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem
● Kennis van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen
● Basiskennis van een TT-net (bouw, werking)
● Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
● Kennis van schakelschema's
● Kennis van IP-XX waarden
● Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning
● Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
● Kennis van de Wet van Ohm
● Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes
● Basiskennis van voorraadbeheer
● Kennis van elektrische materialen
● Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
● Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning
● Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes
● Kennis van de Wet van Ohm
● Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
● Kennis van bevestigingstechnieken
● Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
● Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning
● Kennis van domotica
● Kennis van meet- en regeltechniek
● Basiskennis van automatisering
● Basiskennis van elektronica
● Basiskennis van telecommunicatie
● Kennis van elektrische materialen
● Kennis van voorschriften betreffende elektrische montage
● Basiskennis van metselwerk
● Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)
● Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)
● Kennis van aansluitingen voor hernieuwbare energiebronnen
● Kennis van constructienormen
● Kennis van veiligheidsregels
● Kennis van technieken voor het leiden van een team
● Kennis van managementtechnieken

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen herstellen en vervangen van defecte onderdelen van elektrische (laagspannings-) installaties (transformatoren, schakelaars, sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen, …) en controleren of het defect hersteld is.
● Het kunnen bundelen van draden die tot dezelfde kring behoren, bepalen van de sectie van de draden waarmee onderdelen en componenten verbonden worden, deze onderdelen monteren en bedraden op het verdeel

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4