• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Reliģija - Prof. mag. studijas

Reliģija - Prof. mag. studijas

Course Information

Profesionālā maģistra studiju programma "Reliģija". Studiju rezultātā iegūst profesionālā maģistra grādu reliģijā un profesionālo kvalifikāciju "Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs".

Studiju programmas absolventi iegūst augstāko profesionālo izglītību reliģijā un profesionālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt valsts, nevalstiskās un Baznīcas iestādēs kā skolotāji, katehēti, pastorālie konsultanti vai kapelāni.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi

Access requirements: 

a) Ar Laterāna Pontifikālajā Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā vai tam atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību;
b) Ar citās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura grādu humanitārajā vai sociālajā jomā, vai augstāko pedagoģisko izglītību, ja apgūts Katoliskās teoloģijas pamatkurss 20 KP apjomā (oriģināls jāuzrāda);
Bakalaura programmas vidējā svērtā atzīme nedrīkst būt zemāka par 7 (labi)

Costs: 

900 EUR gadā (90 EUR mēnesī) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 144

Provider Information

Provider Name: 
NODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS
Provider Contact Info: 

Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003
29524484; 67223598
trupskalne@gmail.com
www.rarzi.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs reliģijā; Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs