• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Redderuddannelsen

Redderuddannelsen

Course Information

En vigtig del af arbejdet går ud på at rykke ud, når der sker ulykker, men arbejdet kan også være at transportere biler til værksted og hjælpe folk ved motorstop.Som redder lærer du også at slukke brande, hjælpe ved oversvømmelser og andre former for redningsarbejde. Reddere kan arbejde i et redningskorps eller i et kommunalt brandvæsen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
Non preferred term: 
Redder
More Info: 

En redder rykker ud, når mennesker eller dyr kommer til skade. På skolen træner du mange forskellige typer af nødhjælp.

NQF Level: 
4
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 10.500 kr. om måneden, slutlønnen ca. 14.500 kr.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Provider Information

Provider Name: 
Erhvervsskolen Nordsjælland (Erhv Nordsj JUR)
Provider Contact Info: 

Milnersvej 48, 3400 Hillerød

Course Locations

Reference Data

Course address:

Milnersvej 48, 3400 Hillerød

Course location information:

DK02