• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Reģionālie mediji un komunikācija - Mag. studijas

Reģionālie mediji un komunikācija - Mag. studijas

Course Information

Programmas saturs

Obligātie kursi - A daļa

Komunikācijas teorijas, Komunikācijas zinātnes pētījumu metodoloģija, Komunikācijas tiesības un ētika, Komunikācijas globalizācijas kontekstā, Ievads žurnālistikā, Mediju valoda un žanri, Interaktīvie risinājumi jauno mediju vidē.

Obligātās izvēles kursi - B daļa

Mediju dizaina izstrāde, Communicative Competence of Journalist, Latgaliešu kultūrvides koncepti, Audiovizuālā antropoloģija, Latgaliešu literārā valoda, Diskursa veidi un žanri, Reģionālā ekonomika, Mediju uzņēmumu darba organizācija, Mediju ideoloģijas, Mediju psiholoģija u.c.

Absolventu iespējas

Studiju noslēguma rezultāts ir masu mediju jomas speciālisti, kuru teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmenis nodrošina spējas veikt žurnālista pienākumus, veidot masu mediju saturu, veidot to dizainu, realizēt mediju projektus un vadīt mediju uzņēmumus un nodrošināt to darbību, un prot analizēt un izvērtēt mediju procesus reģiona un valsts līmenī.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai citā nozarē ar darba pieredzi profesionālās darbības jomā (žurnālistikā) ne mazāk kā 2 gadi.

Costs: 

Par maksu: 1690 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Provider Contact Info: 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
28325368
helpdesk@rta.lv
www.rta.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu maģistrs komunikācijas zinātnē