• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Razredni pouk (Primary School Teaching)

Razredni pouk (Primary School Teaching)

Course Information

Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Študijski program (prvenstveno) izobražuje za poklic učitelja razrednega pouka. Načrtovana kakovost učnih izidov in kompetenc zagotavlja zaposljivost diplomantov, saj so ti usklajeni z učnimi izidi in kompetencami, ki jih zakonodaja predvideva za poklic, za katerega izobražuje študijski program, t.j. poklic učitelja razrednega pouka. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 1

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS, z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja; kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS, z ustreznih strokovnih področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS, s področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), program smeri Predšolska vzgoja, in uspešno zaključen dodatni letnik, ki je sestavni del tega študijskega programa in tako kandidat zbere manjkajočih 60 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS, z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS, z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS, z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), program smeri Razredni pouk.
POGOJ ZA VPIS: Kandidat mora izkazovati predhodno pridobljene kompetence tujega jezika in 30 ECTS s področja izbranega jezika, ki jih je pridobil v okviru izbirnih predmetov na dodiplomskem študiju 1. stopnje, in sicer so ti predmeti: Moderni italijanski jezik 1 (6 ECTS), Moderni italijanski jezik 2 (6 ECTS), Slovnica italijanskega jezika – oblikoslovje in skladnja (6 ECTS), Italijanska književnost – Sodobna književnost in književnost ob meji (6 ECTS), Ustno in pisno sporočanje (italijanščina) (3 ECTS) ter 3 ECTS v okviru pedagoške prakse.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja. Kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), program smeri Predšolska vzgoja, in uspešno zaključen dodatni letnik, ki je sestavni del tega študijskega programa.
POGOJ ZA VPIS: Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ članice univerze omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja en ali več visokošolskih zavodov. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od obiskovanja predavanj, vaj idr.).
POGOJ ZA VPIS: Kandidat mora izkazovati predhodno pridobljene kompetence tujega jezika in 30 ECTS s področja izbranega jezika, ki jih je pridobil v okviru izbirnih predmetov na dodiplomskem študiju 1. stopnje, in sicer so ti predmeti:Jezikovne zmožnosti v angleščini (6 ECTS), Ustno in pisno sporočanje v angleščini (6 ECTS), Angleški jezik kot jezik stroke (6 ECTS), Otroška in mladinska književnost v angleščini (6 ECTS), Družbene razsežnosti angleškega jezika (3 ECTS) ter 3 ECTS v okviru pedagoške prakse.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh na predhodnem študiju (povprečna ocena, ocena diplomskega dela).

Admission Procedure: 
Credits: 

60 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@pef.upr.si
Spletni naslov: http://www.pef.upr.si
Telefon: (+386) 05 663 12 60

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica padlih borcev 026, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Šegova ulica 112, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001A, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Prešernova ulica 034, Ljutomer

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Slomškova ulica 033, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Tattenbachova ulica 002A, Slovenske Konjice

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 005, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mestni trg 002, Ptuj

Course location information:

Slovenija