• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ražošanas loģistika - 1. līm. prof. studijas

Ražošanas loģistika - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Praktiskā svešvaloda, Civilā, darba un vides aizsardzība, Uzņēmējdarbības pamati, Mikroekonomika, Mārketings, Saskarsmes psiholoģija, Statistika, Dokumentu pārvaldība, Darba tiesiskās attiecības

Nozares profesionālās specializācijas kursi:

Starptautiskā ekonomika un tirdzniecība, Finanses un grāmatvedības, Datu bāzes veidošana, Nodokļi Latvijā un ārvalstīs, Muitas sistēma, Ražošanas procesu plānošana un organizēšana, Kvalitātes vadība, Ievads loģistikā, Transporta loģistika, Noliktavu loģistika, Loģistikas ķēžu imitācijas, Datorizētā loģistikas uzņēmumu vadība, Krājumu vadīšana un loģistikas procesu optimizācija u.c.

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.
Absolventu iespējas

- uzsākt profesionālo darbību loģistikas speciālista profesijā;
- turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles): latviešu valoda un literatūra, svešvalodas, matemātika. Papildus punkti par CE otrajā svešvalodā.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1520 EUR gadā (pilna laika); 1220 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 150

Provider Information

Provider Name: 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Provider Contact Info: 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
28325368
helpdesk@rta.lv
www.rta.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Loģistikas speciālists