• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Računalništvo in spletne tehnologije (Computer Sciences and Web Technologies)

Računalništvo in spletne tehnologije (Computer Sciences and Web Technologies)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Namen študijskega programa je izobraziti vrhunske inženirje računalništva, ki bodo sposobni razreševati najkompleksnejše probleme iz okvira informacijskih tehnologij in tehnologij svetovnega spleta. Diplomanti bodo imeli strokovno znanje s področja informacijskih tehnologij (računalništvo in dizajnersko računalništvo, programiranje, programski jeziki, spletne aplikacije, poslovni informacijski sistemi, delo z bazami podatkov); metodološko znanje o kvantitativnih (statističnih) in kvalitativnih raziskovalnih metodah; široko znanje s področja družbenih ved o komuniciranju na internetu, o pravnih vidikih poslovanja na internetu ter poslovnih modelih za spletne in mobilne aplikacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fis.unm.si
Spletni naslov: www.fis.unm.si
Telefon: (+386) 07 3737 884

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir računalništva in spletnih tehnologij (VS) - diplomirana inženirka računalništva in spletnih tehnologij (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. rač. splet. teh. (VS)

Awarding body:

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Streliška pot 007, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Stegne 021C, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 031A, Novo mesto

Course location information:

Slovenija