• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Računalništvo in informatika (Computer and information science)

Računalništvo in informatika (Computer and information science)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Prvi letnik je sestavljen iz nabora obveznih predmetov, ki študentom dajejo osnovna matematična, teoretična in strokovna znanja. V drugem in tretjem letniku se študenti z izbiranjem predmetov usmerijo v zaželene strokovne profile. Nabor predmetov pri posameznem profilu je določen z odvisnostmi med predmeti, ki nakazujejo poti oz. znanja, ki jih mora študent osvojiti. Ti predmeti predstavljajo različna področja računalništva (spletne tehnologije, programska oprema, strojna oprema, informacijski sistemi...) in študenta vodijo, da med študijem izbere dve različni področji računalništva, ožji strokovni področji, ki ga najbolj zanimata. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and Information Science)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: tajnistvo@fri.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fri.uni-lj.si

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) - diplomirana inženirka računalništva in informatike (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. rač. in inf. (VS)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Partizanska cesta 004, Sežana

Course location information:

Slovenija