• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Računalništvo in informatika (Computer and information science)

Računalništvo in informatika (Computer and information science)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študijski program daje bodočim magistrom znanje in spretnosti, da bodo sposobni slediti razvoju in tehnološkim spremembam ter se vključiti v razvojno in znanstveno delo, ki nudi izjemne možnosti za zaposlitev v Sloveniji in po svetu. Program obsega štiri obvezne predmete, kjer si študenti pridobijo trdno osnovno znanje računalništva, informatike in matematike, ter deset izbirnih predmetov in izdelavo magistrskega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Opravljen univerzitetni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s področja, ki ni zajeto v prejšnjem pogoju, in je kandidat pred vpisom opravil naslednje izpite iz prvostopenjskega programa FRI: Programiranje 1, Diskretne strukture, Osnove digitalnih vezij, Arhitektura računalniških sistemov, Osnove informacijskih sistemov, ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov, pokrito v naštetih predmetih, o čemer odloča pristojni organ fakultete.
POGOJ ZA VPIS: Opravljen visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij računalništva, informatike ali naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, elektrotehnika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo).
POGOJ ZA VPIS: Opravljen študij prve stopnje s strokovnih področij računalništva, informatike ali naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, elektrotehnika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo).
POGOJ ZA VPIS: Opravljen študij prve stopnje s področja, ki ni zajeto v prejšnjem pogoju, in je kandidat pred vpisom opravil naslednje izpite iz prvostopenjskega programa FRI: Programiranje 1, Diskretne strukture, Osnove digitalnih vezij, Arhitektura računalniških sistemov, Osnove informacijskih sistemov, ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov, pokrito v naštetih predmetih, o čemer odloča pristojni organ fakultete.
POGOJ ZA VPIS: Opravljen visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij računalništva, informatike ali naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, elektrotehnika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo).
POGOJ ZA VPIS: Opravljen visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s področja, ki ni zajeto v prejšnjem pogoju, in je kandidat pred vpisom opravil naslednje izpite iz prvostopenjskega programa FRI: Programiranje 1, Diskretne strukture, Osnove digitalnih vezij, Arhitektura računalniških sistemov, Osnove informacijskih sistemov, ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov, pokrito v naštetih predmetih, o čemer odloča pristojni organ fakultete.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečne ocene dosežene na študiju I. stopnje (40% točk).
MERILO ZA OMEJITEV: Rezultat izbirnega izpita (60%). Izbirni izpit bo zajemal področja matematike, programiranja, algoritmov in računalniških sistemov, izvajal pa se bo v prvi polovici septembra, po zaključenem roku za prijavo na študijski program.
POGOJ ZA PREHOD: Izpolnjen pogoj za vpis na magistrski program Računalništvo in informatika. Študent magistrskega študijskega programa, če ima izpolnjene pogoje za vpis v drugi letnik na programu, na katerem je študent trenutno vpisan, z dodatnim pogojem, da je opravil študijske obveznosti pri predmetih, ki so bistveni za nadaljevanje študija, ki so: Matematika II, Programiranje, Algoritmi, Računalniški sistemi, ali ekvivalentni predmeti na drugih visokošolskih ustanovah, katerih ustreznost oceni Komisija za študijske zadeve FRI. Kandidat mora imeti opravljene diferencialne izpite, ki jih predpiše ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programa, iz katerega študent prestopa, in programa magistrske izobrazbe Računalništva in informatike.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and Information Science)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: tajnistvo@fri.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fri.uni-lj.si

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir računalništva in informatike/magister inženir računalništva in podatkovnih ved - magistrica inženirka računalništva in informatike/magistrica inženirka računalništva in podatkovnih ved
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. rač. in inf./mag. inž. rač. in pod. ved

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Partizanska cesta 004, Sežana

Course location information:

Slovenija