• EQF Home Page Icon

Qualification: Puukäsitööline, tase 3

Puukäsitööline, tase 3

Qualification Information

Puukäsitööline, tase 3 teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates.
Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist. Puitesemete valmistaja vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest.
Ta on valmis oma oskuste piires osutama teenuseid allhanke korras jms.
Puukäsitööline järgib töö turvalisuse ja keskkonnahoiu reegleid. Ta peab tähtsaks käsitöö valdkonna eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
Seotud kutsed:
Puukäsitööline, tase 4

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3
Awarding body: 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit