• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Puheviestinnän maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

Puheviestinnän maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Puheviestintä tarkastelee ihmisten puheviestintäkäyttäytymistä ja viestintäprosesseja kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutusta tarkastellaan henkilökohtaisissa ihmissuhteissa, erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja kulttuureissa sekä yhteiskunnallisella tasolla. Tarkasteltavana ovat kaikki tilanteet, joissa ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Puheviestinnän keskeisiä sisältöjä ovat: interpersonaalinen viestintä (läheiset ihmissuhteet, ammatillinen vuorovaikutus, medioitu interpersonaalinen viestintä), ryhmäviestintä (tiimit, kokoukset, neuvottelut, keskustelut, palaverit, verkostot), esiintyminen (esitelmät, puheet, argumentointi, retoriikka, radio- ja televisiopuhe, puhetaito) ja keskeisiä konteksteja ovat esim. politiikka, terveydenhoito, koulutus, oikeuslaitos, organisaatiot ja kulttuurit. Puheviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa analysoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä viestiä niissä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa suunnitella ja antaa puheviestinnän opetusta sekä soveltaa puheviestinnällistä tietoa eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla esimerkiksi konsultoinnissa, työyhteisön kehittämisessä, tiedottamisessa, PR-tehtävissä tai ihmissuhdetyössä. Hän kykenee johtamaan alaan liittyviä kehittämis-, suunnittelu- tai koulutusprojekteja sekä tekemään puheviestinnän tieteellistä tutkimusta. Puheviestinnästä valmistuneet sijoittuvat työelämässä mm. opetus- ja konsultointitehtäviin, vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntijoiksi erilaisiin suunnittelu- ja henkilöstön kehittämistehtäviin, tiedotustehtäviin sekä tutkijoiksi.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Tampere, Faculty of Communication Sciences
Provider Contact Info: 

Viestintätieteiden tiedekunta, 33014, TAMPEREEN YLIOPISTO
University of Tampere, Faculty of Communication Sciences
hakijapalvelut@uta.fi

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Puheviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa analysoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä viestiä niissä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa soveltaa puheviestinnällistä tietoa eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla esimerkiksi konsultoinnissa, työyhteisön kehittämisessä, tiedottamisessa, PR-tehtävissä tai ihmissuhdetyössä sekä puheviestinnän opetuksessa. Hän kykenee johtamaan alaan liittyviä kehittämis-, suunnittelu- tai koulutusprojekteja sekä tekemään puheviestinnän tieteellistä tutkimusta. Lisäksi opiskelija saa riittävät valmiudet akateemisiin opintoihin.