• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian/filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)

Psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian/filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)

Course Information

Psykologian kandidaattitutkinnon aikana perehdyt psykologian keskeisimpiin osa-alueisiin: neuropsykologiaan, kognitiiviseen ja havaintopsykologiaan, kehityspsykologiaan, persoonallisuus- ja terveyspsykologiaan sekä kliiniseen psykologiaan. Kaikille yhteiset pakolliset perusopinnot suoritettuasi voit keskittyä sinua kiinnostavaan tutkimus- tai sovellusalueeseen valitsemalla sitä aihetta koskevia valinnaisia aineopintoja.

Psykologian opiskelijana opit sekä tuottamaan itse tieteellistä tietoa että arvioimaan olemassa olevaa tietoa kriittisesti. Siksi psykologian kandidaatin tutkinnossa perehdytään psykologisiin tutkimusmenetelmiin jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Tiedon soveltaminen on tärkeää. Psykologin kliinisten taitojen opiskelu aloitetaan kandiohjelman aikana.

Tieteenalakohtaisten opintojen lisäksi suoritat myös valitsemiasi muiden aineiden opintoja sekä äidinkielen, toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen opintoja, joissa hankitaan hyvä suullisen ja kirjallisen ilmaisun taito.

Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja hyödyntävät erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Luento-opetuksen lisäksi tutkintoon kuuluu myös

 • harjoitustehtäviä joita tehdään sekä itsenäisesti että pienryhmissä
 • kokeellisten ja muiden tutkimusmenetelmien opiskelua käytännössä
 • kliinisten perustaitojen, kuten vuorovaikutustaitojen harjoittelua
 • tieteellistä viestintää

Suoritusmuotoja ovat esimerkiksi:

 • tentit
 • verkkokurssityöt
 • harjoituskurssien tehtävät ja lopputyöt
 • kirjallisuuskatsaukset
 • oppimispäiväkirjat ja suulliset esitykset

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5-5,5 vuotta

Credits: 

180+120/150 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Medicine
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 63, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 63, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
+358 2941 24140
P.O. Box 63
FI-00014 University of Helsinki
Finland

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Psykologian kandidaatti
Qualification awarded description:

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa. Tutkimuskohteina ovat muun muassa tunteet ja ajattelu, yksilön kehitys lapsuudesta aikuisuuteen, persoonallisuus, ympäristön havaitseminen eri aistien avulla, mielenterveys sekä se, miten psykologiset ilmiöt perustuvat aivojen toimintaan ja neuropsykologisiin mekanismeihin. Psykologia tieteenalana hyödyntää monitieteisyyttä. Yhtymäkohtia on esimerkiksi lääketieteeseen, luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin, kasvatustieteisiin ja humanistisiin aloihin. Psykologista tietoa voidaan soveltaa monissa eri yhteyksissä, joissa on tärkeä tuntea ihmisen toiminnan ja tiedonkäsittelyn lainalaisuuksia. Psykologisen tiedon tuottaminen vaatii tieteellisten tutkimusasetelmien ja tilastollisten menetelmien tuntemusta. Psykologian asiantuntija hallitsee keskeiset psykologiset ja käyttäytymistieteelliset teoriat ja menetelmät, sekä osaa soveltaa tätä tietoa yksilöiden ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Kiinnostaako sinua esimerkiksi:

 • Miten ympäristö ja erilaiset biologiset tekijät vaikuttavat ihmisen kehitykseen?
 • Miten ihminen käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa tietoa?
 • Miten aivot toimivat?
 • Mitä on mielenterveys?
 • Miten ihmisen yksilölliset psyykkiset ominaisuudet vaikuttavat fyysiseen terveyteen?
 • Miten psykologista tietoa voidaan käyttää esimerkiksi mielenterveyteen ja oppimiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn?

Psykologian kandidaattiopinnoissa saat valmiudet vastata tällaisiin kysymyksiin tieteellisen tiedon perusteella.

Psykologian kandidaatin tutkinnon tavoitteena on:

 • Saat hyvän osaamisperustan psykologiatieteen eri osa-alueista, käsitteistä, teorioista ja tutkimusmenetelmistä 
 • Osaat hankkia psykologista tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja välittää tieteellistä tietoa muille
 • Aloitat perehtymisen kliinisen psykologin työhön

Lisäksi:

 • Tunnet työelämän tarjoamat mahdollisuudet psykologian alalla
 • Viestintä- ja kielitaitosi kehittyvät ja monipuolistuvat
 • Saat tiedolliset ja taidolliset perusteet psykologian maisteriopintoja varten