• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Psihosocialna pomoč (Psychosocial Counseling)

Psihosocialna pomoč (Psychosocial Counseling)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Splošni cilj je profesionalna kompetentnost kandidatov na interdisciplinarnem področju pomoči ljudem v različnih življenjskih krizah, ki obsega tako usposobljenost za izvajanje kot tudi raziskovanje psihosocialne pomoči, da se bodo lahko po drugi stopnji vključili v psihosocialno pomoč v socialnem varstvu, šolstvu, zdravstvu, v programih psihosocialne rehabilitacije, penologije oz. povsod, kjer se nudijo razne oblike psihosocialne pomoči, pa tudi gospodarstvu, v javnih, privatnih ali v nevladnih organizacijah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan dodiplomski študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (psihoterapija) z doseženimi najmanj 180 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan dodiplomski študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij in opravljene dodatne študijske obveznosti v skladu z razpisom za vpis, ki so glede na področje:
- Psihologija (Dodiplomska praksa 3, Teorije deviantnosti in proces pomoči v skupnosti; 10 kreditnih točk po ECTS)
- Druge družbene vede (razen psihosocialne pomoči, psihoterapije in psihologije) in socialno delo (Dodiplomska praksa 3, Splošna psihopatologija, Specialna psihopatologija; 17 kreditnih točk),
- Zdravstvo (Dodiplomska Praksa 3, Splošna psihologija 2, Teorije in modeli osebnosti; 18 kreditnih točk),
- Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, humanistične vede, novinarstvo in informiranje, poslovne in upravne vede ter pravo (Dodiplomska Praksa 3, Splošna psihologija 2, Splošna psihopatologija, Specialna psihopatologija, Teorije in modeli osebnosti; 29 kreditnih točk),
- Druga področja (Dodiplomska Praksa 3, Splošna psihologija 1, Splošna psihologija 2, Splošna psihopatologija, Specialna psihopatologija, Teorije in modeli osebnosti, Razvojna psihologija; 41 kreditnih točk)
POGOJ ZA VPIS: Končan dodiplomski študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij (psihoterapija).
POGOJ ZA VPIS: Končan dodiplomski študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij in opravljene dodatne študijske obveznosti v skladu z razpisom za vpis, ki so glede na področje:
- Psihologija (Dodiplomska praksa 3, Teorije deviantnosti in proces pomoči v skupnosti; 10 kreditnih točk po ECTS)
- Druge družbene vede (razen psihosocialne pomoči, psihoterapije in psihologije) in socialno delo (Dodiplomska praksa 3, Splošna psihopatologija, Specialna psihopatologija; 17 kreditnih točk),
- Zdravstvo (Dodiplomska Praksa 3, Splošna psihologija 2, Teorije in modeli osebnosti; 18 kreditnih točk),
- Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, humanistične vede, novinarstvo in informiranje, poslovne in upravne vede ter pravo (Dodiplomska Praksa 3, Splošna psihologija 2, Splošna psihopatologija, Specialna psihopatologija, Teorije in modeli osebnosti; 29 kreditnih točk),
- Druga področja (Dodiplomska Praksa 3, Splošna psihologija 1, Splošna psihologija 2, Splošna psihopatologija, Specialna psihopatologija, Teorije in modeli osebnosti, Razvojna psihologija; 41 kreditnih točk).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodiplomskega študija.
POGOJ ZA PREHOD: Pridobljena dodiplomska univerzitetna izobrazba sprejeta pred 11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij (psihoterapija).
POGOJ ZA PREHOD: Študent drugega magistrskega študijskega programa druge stopnje, ki izpolnjuje pogoj za vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa Psihosocialna pomoč na FUDŠ.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (School of advanced social studies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fuds.si
Spletni naslov: www.fuds.si
Telefon: (+386) 05/333 00 80

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister psihosocialne pomoči - magistrica psihosocialne pomoči
Other Qualification Awarded Term:

mag. psihosoc. pom.

Awarding body:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Novi trg 005, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Leskoškova cesta 009E, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Gregorčičeva ulica 019, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija