• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Prostorsko načrtovanje (Spatial planning)

Prostorsko načrtovanje (Spatial planning)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program vodi k poklicu prostorskega planerja, ki načrtuje rabe tal, poteke infrastruktur, lokacije objektov in druge posege v prostor. Deluje na ravni občin, regij, države in v mednarodnem prostoru. Študijski program je zasnovan interdisciplinarno in poleg prostorskih ved zajema znanja iz družbenih, naravoslovnih, okoljevarstvenih in gradbeno-tehničnih ved, vključuje pa tudi velik obseg terenskega dela, seminarjev, sodelovanj z javnostmi. Program omogoča pridobitev licence P Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Zaposlitvene možnosti so v vseh dejavnostih, ki se ukvarjajo z načrtovanjem slovenskega prostora, zlasti pa v načrtovalskih birojih, občinskih službah in javni upravi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, s področja proučevanja in urejanja prostora.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, akreditiranega pred 11. 6. 2004, s sorodnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ki obsegajo vsebine iz prostorskega načrtovanja, statistike in uporabe GIS orodij. Morebitne manjkajoče vsebine se določijo glede na različnost strokovnega področja v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih lahko opravi z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij Prostorsko načrtovanje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študija prve stopnje študijev s področja proučevanja in urejanja prostora.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskih programov prve stopnje študijev s sorodnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ki obsegajo vsebine iz prostorskega načrtovanja, statistike in uporabe GIS orodij. Morebitne manjkajoče vsebine se določijo glede na različnost strokovnega področja v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij Prostorsko načrtovanje.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni dodiplomski študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, s področja proučevanja in urejanja prostora.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerziteti dodiplomski študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, s sorodnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ki obsegajo vsebine iz prostorskega načrtovanja, statistike in uporabe GIS orodij. Morebitne manjkajoče vsebine se določijo glede na različnost strokovnega področja v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih lahko opravi z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij Prostorsko načrtovanje.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji (100 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa Prostorsko načrtovanje. Prošnje kandidatov za prehod in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu individualno obravnava Študijski odbor Oddelka za geodezijo.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant/študent univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa, akreditiranega pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa Prostorsko načrtovanje. Prošnje kandidatov za prehod in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu individualno obravnava Študijski odbor Oddelka za geodezijo.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fgg.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fgg.uni-lj.si/
Telefon: (+386) 01 476 85 08

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister prostorskega načrtovanja - magistrica prostorskega načrtovanja
Other Qualification Awarded Term:

mag. prost. načrt.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jamova cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija