• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Promet (Transport)

Promet (Transport)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je nadgradnja strokovnega znanja in usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito funkcioniranje prometnega sistema. Program omogoča oblikovanje profila strokovnjakov, ki bodo usposobljeni za načrtovanje in vodenje storitev v skladu s karakteristikami transportnih, prometnih in logističnih procesov, eksploatacije prometne infrastrukture in transportno-manipulacijskih sredstev integralnega transporta ter varnosti v prometu, skladno s tehnično-tehnološkimi, naravnimi, geoprometnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji integriranih prometnih panog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študijski program prve stopnje s strokovnega področja »Transportne storitve,« ki je ovrednoten s 180 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet in sicer:
- visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 ECTS,
- univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študijski program 1. stopnje s strokovnih področij »Naravoslovje, matematika in računalništvo« ali »Tehnika«, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Tehnologija prometa 8 ECTS, Transportna logistika 6 ECTS, ki skupaj obsegajo 14 ECTS; kandidat pa jih opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študijski program 1. stopnje z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 ECTS, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja in sicer: Tehnologija prometa 8 ECTS, Transportna logistika 6 ECTS, Inteligentni transportni sistemi 4 ECTS, Prometna varnost 5 ECTS, ki skupaj obsegajo 23 ECTS; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja »Transportne storitve,« ki je ovrednoten s 180 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet in sicer:
- visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 ECTS,
- visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij »Naravoslovje, matematika in računalništvo« ali »Tehnika«, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Tehnologija prometa 8 ECTS, Transportna logistika 6 ECTS, ki skupaj obsegajo 14 ECTS; kandidat pa jih opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 ECTS, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja in sicer: Tehnologija prometa 8 ECTS, Transportna logistika 6 ECTS, Inteligentni transportni sistemi 4 ECTS, Prometna varnost 5 ECTS, ki skupaj obsegajo 23 ECTS; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen podiplomski specialistični študij Prometnih ved na UL FPP (1-letni 60 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik. Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen kateri koli podiplomski specialistični študij in je kandidat predhodno zaključil kateri koli visokošolski strokovni študijski program z neposrednim vpisom v 2. letnik drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in sicer: Tehnologija prometa 8 ECTS, Transportna logistika 6 ECTS, Inteligentni transportni sistemi 4 ECTS, Prometna varnost 5 ECTS, ki skupaj obsegajo 23 ECTS.
Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodatnih študijskih obveznosti - kjer jih zahteva pogoj za vpis.
POGOJ ZA PREHOD: Študent drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa, ki je primerljiv s področji pomorstvo-promet-transport-logistika in se izvajajo na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ali na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen dodiplomski univerzitetni študijski programi: Tehnologija prometa in Transportna logistika (4-letni 240 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik. Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen kateri koli dodiplomski univerzitetni študijski program, ki je ovrednoten z najmanj 240 ECTS, in je kandidat predhodno zaključil kateri koli visokošolski strokovni študijski program z neposrednim vpisom v 2. letnik drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in sicer: Tehnologija prometa 8 ECTS, Transportna logistika 6 ECTS, Inteligentni transportni sistemi 4 ECTS, Prometna varnost 5 ECTS, ki skupaj obsegajo 23 ECTS.
Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen podiplomski specialistični študij Prometnih ved na UL FPP (1-letni 60 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik. Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (Faculty of Maritime Studies and Transport)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fpp.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fpp.uni-lj.si
Telefon: (+386) 05/6767-100

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir prometa - magistrica inženirka prometa
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. prom.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 007, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 006, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Pot pomorščakov 004, Piran

Course location information:

Slovenija