• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Projektni management

Projektni management

Course Information

Študij Projektnega Managementa je usmerjen v razvoj kompetenc iz projektnega managementa, ki pripomorejo k izboljšanju uspešnosti projektov, posebej srednje velikih in t.i. megaprojektov, ki vplivajo na uspešnost poslovanja gospodarskih subjektov in s tem tudi na razvoj skupnosti oziroma uspešnost družbe kot celote. Raziskovanje v okviru doktorske disertacije je usmerjeno na nekatere ključne probleme projektnega managementa, ki se v praksi kažejo kot trenutno nerešljivi kot npr. znatne prekoračitve začetno načrtovanega časa in stroškov projektov, uspešnost upravljanja s projekti, povečanje uspešnosti projektov, razvoj kompetenc sodelujočih v projektih, posebnosti upravljanja v multikulturnem okolju, vloga megaprojektov v razvoju družbe ipd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant dosedanjih (predbolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004. Kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskih programov specializacije, po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti, sprejetim pred 11. 6. 2004. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
POGOJ ZA PREHOD: Prehod iz študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti. Prehodi so mogoče med študijskimi programi s sorodnih področij v skladu s študijskim programom.
POGOJ ZA PREHOD: Prehod iz drugih študijskih programov tretje stopnje. Prehodi so mogoče med študijskimi programi s sorodnih področij v skladu s študijskim programom.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@almamater.si
Spletni naslov: http://www.almamater.si/
Telefon: (+386) 02/250 19 99

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slovenska ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lendavska ulica 009, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 001, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trubarjeva ulica 001, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Krempljeva ulica 001, Ptuj

Course location information:

Slovenija