• EQF Home Page Icon

Qualification: Professional Bachelor of Agriculture

Professional Bachelor of Agriculture

Qualification Information

Žemės ūkio technologo kvalifikacija reikalinga dirbant įvairiose žemės ūkio produkcijos gamybos srityse, vadovaujant žemės ūkio produkcijos gamybai, sandėliavimui ir pagamintos produkcijos realizavimui, organizuojant įmonės veiklą. Asmuo, įgijęs žemės ūkio technologo kvalifikaciją, turi: -gebėti projektuoti ir organizuoti augalininkystės, gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės bei netradicinių verslų technologinį procesą; aprūpinti technologinį procesą gamybiniais ir materialiniais ištekliais; eksploatuoti žemės ūkio statinius; vertinti vykdomų darbų kokybę; organizuoti žemės ūkio produkcijos sandėliavimą; organizuoti žemės ūkio produkcijos paruošimą realizavimui; organizuoti žemės ūkio produkcijos realizavimą; vertinti verslo aplinką ir savo galimybes; planuoti įmonės veiklą, pajamas. - žinoti teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, bendrą Lietuvos Respublikos įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, įmonių veiklos strategijas; gamybos mechanizavimo, ekologinės gamybos ir veterinarijos pagrindus; kokybės kontrolės būdus. - išsiugdyti šiuos svarbiausius bendruosius gebėjimus: atsakomybę už priimtus sprendimus; racionalų mąstymą; organizacinius gebėjimus; kompiuterinį raštingumą; komunikabilumą; gebėjimą analizuoti, apibendrinti ir priimti sprendimus; kūrybiškumą; aktyvumą, savarankiškumą; darbštumą; gebėjimą dirbti komandoje. Žemės ūkio technologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijoje, vykdančioje žemės ūkio krypties studijų programas. Agroverslų technologijos studijų programą gali studijuoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti žemės ūkio technologu nėra pripažįstami. Asmenys, įgiję žemės ūkio technologo kvalifikaciją, gali dirbti įvairiose žemės ūkio produkcijos gamybos srityse, vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybai, sandėliavimui ir pagamintos produkcijos realizavimui, organizuoti įmonės veiklą.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Kaunas College - Marijampole College - Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering - Utena College

NQF Level: 
6