• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Produktudvikling og innovation

Produktudvikling og innovation

Course Information

Uddannelsen byder bl.a. på undervisning i design, konceptudvikling samt salg og marketing, og du får en bred indsigt i, hvordan teknologi og forretning spiller sammen.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil have jobmuligheder inden for produktudvikling og innovation i både danske og internationale virksomheder.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
Non preferred term: 
Product Development and Innovation
More Info: 

Den engelsksprogede ingeniøruddannelse kombinerer teknisk flair med forretningsforståelse. Du lærer at udvikle ideer til nye produkter med en grundlæggende viden om den tekniske proces bag en given produktudvikling.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Syddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)
Provider Contact Info: 

Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Course Locations

Reference Data

Course address:

Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Course location information:

DK03