• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Produktionsutveckling

Produktionsutveckling

Course Information

För dig som är redo att anta nya utmaningar mot en kreativ och spännande yrkesroll erbjuder Göteborgs Tekniska College i höst klassikern Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng. Utbild­ningen startade första gången år 2002 och sedan dess har nästan 300 personer gått i mål. Vågar du anta utmaningen?Som produktionsutvecklare arbetar du med att förbättra och utveckla produktionsprocesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. Och för att trivas i denna roll är du en kreativ person som brinner för problemlösning och ser möjligheterna med ny teknik. Du är dessutom bra på att kommunicera nya idéer och gillar att arbeta i projekt.Utbildningens kurser (5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier)- Arbets­ledning och kommu­ni­kation 15 YH-poäng- Automation i processer 10 YH-poäng- Elektronik tillämpning 30 YH-poäng- Elteknik för under­hålls­tek­niker 50 YH-poäng- Examens­arbete 15 YH-poäng- Felsökning och materi­al­kunskap 15 YH-poäng- Fysik och kemi i under­hålls­miljö 10 YH-poäng- Hållbar erner­gi­an­vändning 10 YH-poäng- Kvalitet och miljö 10 YH-poäng- Lärande i Arbete 1 40 YH-poäng- Lärande i Arbete 2 65 YH-poäng- Matematik och Excel för under­hålls­tek­niker 20 YH-poäng- Mekanik 1 20 YH-poäng- Mekanik 2 30 YH-poäng- Program­mering för under­hålls­tek­niker 30 YH-poäng- Säkert underhåll med hälsa och säkerhet 10 YH-poäng- Under­hållets stödfunk­tioner 15 YH-poäng- Under­hållets uppläggning 10 YH-poäng- Återstäl­lan­de­teknik 15 YH-poängIndustrin söker ständigt nya medarbetare med kännedom om produk­tions­ut­veckling. Just nu finns ett särskilt stor behov av kompetens för att bygga framtidens digita­li­serade smarta fabriker. Efter utbild­ningen kan du söka jobb som exempelvis:- Produk­tions­ut­vecklare- Produk­tions­tek­niker- Kvali­tets­tek­niker- Lean-koordinator- Industriell förbätt­rings­ledare- Projekt­ledare i produktion- Produk­tions­be­redareSom produk­tions­ut­vecklare inom tillverk­nings­in­du­strin medverkar du i produk­tions­pla­ne­ringen så att färdig produkt blir anpassad till tillverkning och montering. Du kan arbeta med utveckling och effek­ti­vitet av tillverk­nings­pro­cessen med avseende på ergonomiska, ekonomiska, kvalitet, materi­al­flöde, underhåll och arbets­or­ga­ni­sation. Att följa och analysera utveck­lingen av nya produk­tions­me­toder, ta fram och presentera förslag på hur föränd­ringar bäst kan användas för utveckling av det egna företaget, arbeta som Lean-koordinator är andra exempel på arbetsuppgifter.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-09-01

Provider Information

Provider Name: 
Göteborgs Tekniska College AB
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Göteborgs Tekniska College AB, Box 8090 40278 Göteborg, Andrea.Palmberg@gtc.com, www.goteborgstekniskacollege.se