• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Produktionsgartner

Produktionsgartner

Course Information

En vigtig del af arbejdet går ud på at planlægge produktionen, så planterne er klar til salg, når kunderne er interesserede i at købe dem.En produktionsgartner kan arbejde som ansat på en planteskole, men også på frilandsgartnerier eller i frugtplantager.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
Non preferred term: 
Planteskolegartner
More Info: 

En produktionsgartner dyrker træer og planter. På skolen lærer du at så, vande, gøde og omplante de forskellige vækster.

NQF Level: 
4
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 9.000 kr. om måneden, slutlønnen ca. 14.500 kr.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.500 kr. pr. måned for unge under 18 år. For unge over 18 år er ydelsen 2.500 kr. for hjemmeboende og ca. 6000 kr. for udeboende.Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Provider Information

Provider Name: 
Jordbrugets UddannelsesCenter, Beder (JU Beder)
Provider Contact Info: 

Damgårds Allé 5, Postboks 75, 8330 Beder

Course Locations

Reference Data

Course address:

Damgårds Allé 5, Postboks 75, 8330 Beder

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Køgevej 131, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01