• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Processoperatör Livsmedel

Processoperatör Livsmedel

Course Information

Bli processoperatör inom livsmedel!Brinner du för miljörätts- och hållbarhetsfrågor? Är du nyfiken på livsmedelsindustrin? Då kanske du vill vara med och ta fram framtidens livsmedel. Livsmedelsindustrin är den fjärde största sektorn inom svenskt näringsliv - vilket innebär att behovet av kompetenta anställda är stort. Det är ett stort ansvar att ta fram livsmedel som är hållbara då de ska ska konsumeras och transporteras ut till så många människor i hela landet. Dessutom har regeringen lanserat en vision om en livskraftig landsbygd med växande företag och fler jobb i Sverige.Som processoperatör inom livsmedel arbetar du med att säkerställa att råvaruhantering och produktion följer givna riktlinjer med ett livsmedelssäkert och hållbart fokus. Arbetet innebär också att skapa arbetsinstruktioner samt hantera förändringar under hela processen på ett kvalitetssäkert sätt utifrån ett kundperspektiv. Du kommer att arbeta med olika kvalitetssystem för att säkerställa att livsmedlen, produktionen och transporten håller en viss standard.Efter genomförd utbildning kan du arbeta inom livsmedelsindustrin, inom både en storskalig eller småskalig livsmedelsproduktion. Exempel på yrkesroller:• Ansvarig för produktion av livsmedel• Kvalitetsansvarig livsmedelslina• Livsmedelsförädlare• Processoperatör livsmedel• Produktionsansvarig livsmedelslina• Produtionsledare livsmedelUtbildningens målEfter avslutad utbildning har du eftertraktad kunskap om olika kvalitetssystem, så som BRC, ISO 22000, LEAN och Green LEAN samt hur dessa används för att skapa en miljövänlig och hållbar produktion. Du kommer även att ha en bred förståelse för alla faktorer som kan påverka produktens väg till konsument och hur man kan bibehålla både kvalitet och hållbarhet.Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning, 200 Yh-poäng, 1 år.Studiefart: Utbildningen bedrivs på 100 %.Utbildningen läses på distans med ett antal platsbundna träffar i Stockholm.LIA - lärande i arbeteLIA (lärande i arbete) är den praktiska delen av utbildningen som är förlagd på en arbetsplats. Det är en utmärkt chans att omsätta din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter. Det är även ett tillfälle att knyta kontakter och utöka ditt nätverk inom branschen. Efter avslutad utbildning får många av våra studerande erbjudande om anställning på de företag där de har gjort sin LIA.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2020-08-01

Provider Information

Provider Name: 
Plushögskolan AB - Teknikhögskolan
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Plushögskolan AB - Teknikhögskolan, Anders Personsgatan 14 41664 Göteborg, info@teknikhogskolan.se, www.teknikhogskolan.se