• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Procesøkonomi og værdikædeledelse

Procesøkonomi og værdikædeledelse

Course Information

På denne uddannelse, der er engelsksproget, lærer du at binde de enkelte funktioner sammen til en helhed. Du har mulighed for at afprøve din viden om planlægning og produktionsoptimering, marketing og projektledelse på et praktikophold i udlandet.Som færdiguddannet kan du arbejde i danske eller udenlandske virksomheder, hvor du enten som projektleder eller selvstændig konsulent løser opgaver, der har med logistik, planlægning og produktion at gøre.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

I en vareproducerende virksomhed går der en strøm af materialer og informationer gennem virksomheden. De rigtige informationer skal nå de rigtige personer i såvel virksomheden som hos kunden.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

Du skal have en af følgende gymnasieuddannelser for at søge om optagelse:Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danskeSpecifikke adgangskrav: matematik B og engelsk B. Begge fag skal være bestået.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
VIA University College, Campus Horsens (Campus Horsens)
Provider Contact Info: 

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Course Locations

Reference Data

Course address:

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Mejlgade 39, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04