• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Privāttiesības - Prof. mag. studijas

Privāttiesības - Prof. mag. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019.

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas juristu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt privāttiesību jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds.
6. Studiju programmas satura specifika

Maģistranti iegūst fundamentālas zināšanas Latvijas un Eiropas Savienības valstu privāttiesībās.

Latvijas likumdošana ir pastāvīgi mainīga zināšanu, jēdzienu un darba metožu sistēma. To nevar apgūt ar vienkāršu atcerēšanos un atstāstu. Tādēļ studiju programmā, ņemot vērā attīstīto valstu labāko pieredzi, maģistranti apgūst prasmi:
•patstāvīgi analizēt informāciju un pieņemt lēmumus;
•argumentēt un pamatot savu pozīciju;
•pierādīt savus uzskatus;
•salīdzināt Latvijas un citu valstu tiesību normas;
•izprast tiesību funkcionēšanas likumsakarības;
•izmantot dažādas metodes darbā ar normatīvajiem aktiem.

Tas dod iespēju studiju procesā īstenot juridiskās izglītības koncepciju, kas atbilst mūsdienu prasību līmenim un ievēro arī Latvijas likumdošanas specifiku. Studiju programmas saturs ļauj īstenot Latvijas juridiskajai izglītībai aktuālos uzdevumus: Latvijas ekonomikas tiesiskā nodrošinājuma modernizāciju, kas nepieciešama pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un atbilstošas jaunās paaudzes kvalificētu juristu sagatavošanu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1,5 - 2 gadi

Access requirements: 

Profesionālā augstākā juridiskā izglītība ar studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi; profesionālā kvalifikācija jurists vai juriskonsults

Costs: 

650 EUR semestrī (BSA absolventiem - 520 EUR semestrī) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90

Provider Information

Provider Name: 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle
Provider Contact Info: 

Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
65444236
info@da.bsa.edu.lv
daugavpils.bsa.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs privāttiesībās; Jurists