• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Primerjalni študij idej in kultur (Comparative Study of Ideas and Cultures)

Primerjalni študij idej in kultur (Comparative Study of Ideas and Cultures)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij poteka v okviru naslednjih modulov: Kozmologije, skupnosti, dogodki; Tisočletja med Jadranom in Podonavjem; Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura; Jezik kot družbena praksa v oblikovanju ideologij, spomina in identitet; Kulturna zgodovina; Slovenske študije - tradicija in sodobnost; Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen podiplomski študijski program za pridobitev specializacije po končanem dodiplomskem študijskem programu za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004, če je kandidat opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA PREHOD: Študent katerega koli doktorskega študijskega programa katere koli visokošolske ustanove, če nosilci in nosilke predmetov priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Podiplomske šole ZRC SAZU, in se po vsebini vsaj 70% ujemajo z vsebinami predmetov na študijskem programu Primerjalnih študij idej in kultur.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant podiplomskega študijskega programa za pridobitev specializacije po končanem dodiplomskem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti, sprejetim pred 11. 6. 2004.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Podiplomska šola ZRC SAZU (Postgraduate School ZRC SAZU )
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: Podiplomska.sola@zrc-sazu.si
Spletni naslov: http://www.ps-zrc-sazu.org/
Telefon: (+386) 01 470 64 51

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Podiplomska šola ZRC SAZU

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Novi trg 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija