• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
zagotavljanje učinkovitega komuniciranja z otroki, njihovimi družinami, sodelavci in različnimi institucijami;
uporabo in povezovanje sodobnih teoretičnih in praktičnih spoznanj o pedagoških metodah drugih pedagoških pristopov pri vzgoji otrok;
spodbujanje razvoja motoričnih in duševnih procesov, socialno emocionalnega razvoja in razvoja govora;
nudenje podpore otrokom pri osebnostnem razvoju;
zagotavljanje vzdrževanja varnega okolja za zdravje otrok, sodelavcev in lastno zdravje;
načrtovanje, evidentiranje, analiziranje in vrednotenje dela v oddelku, za sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji kurikula, ki temelji na razumevanju otrokovega razvoja in zagotavljanju uresničevanja otrokovih pravic;
načrtovanje in pripravo različnih vrst iger in igrač ter vodenje in spremljanje otrok pri igri;
spodbujanje predšolskega otroka za ustvarjanje na glasbenem, likovnem, gibalno plesnem in jezikovnem področju za razvoj motoričnih, zaznavnih, kognitivnih in socialno-emocionalnih procesov s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela s posameznih področij umetnosti.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

240 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: tajnistvo@svsgl.si
Spletni naslov: http://www.svsgl.si
Telefon: (+386) 01 565 17 11

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 16
1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija