• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pravo za management (Law for Management)

Pravo za management (Law for Management)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je izobraziti in usposobiti študente za opravljanje poklica in uresničevanje delovnih nalog managementa - zlasti z vidika načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja gospodarskih družb in oseb javnega prava v poslovnih in pravnih funkcijah. Pri tem je pomembno tudi razumevanje pravnega sistema, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni ter v konkretnih (dispozitivnih ali kogentnih) pravnih razmerjih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava.
POGOJ ZA VPIS: Diploma študijskega programa 1. stopnje s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava.
POGOJ ZA VPIS: Diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava.
POGOJ ZA VPIS: Diploma študijskega programa 1. stopnje z drugih strokovnih področij (drugo družboslovje, humanistika, naravoslovje, tehnika). Kandidati morajo pred vpisom opraviti premostitveni program, ki obsega 18 kreditnih točk po ECTS: Pravo družb in delovno pravo, Uvod v pravo in Uvod v management.
POGOJ ZA VPIS: Diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij (drugo družboslovje, humanistika, naravoslovje, tehnika). Kandidati morajo pred vpisom opraviti premostitveni program, ki obsega 18 kreditnih točk po ECTS: Pravo družb in delovno pravo, Uvod v pravo in Uvod v management.
POGOJ ZA VPIS: Diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004)z drugih strokovnih področij (drugo družboslovje, humanistika, naravoslovje, tehnika). Kandidati morajo pred vpisom opraviti premostitveni program, ki obsega 18 kreditnih točk po ECTS: Pravo družb in delovno pravo, Uvod v pravo in Uvod v management.
POGOJ ZA VPIS: Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ članice univerze omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja en ali več visokošolskih zavodov. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od obiskovanja predavanj, vaj idr.).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena predhodnega študija.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa na področju managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (Faculty of Management)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fm-kp.si
Spletni naslov: http://www.fm-kp.si/
Telefon: (+386) 05 610 20 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister prava za management - magistrica prava za management
Other Qualification Awarded Term:

mag. prav. za manag.

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 005A, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica tolminskih puntarjev 004, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001A, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 005, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 004, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija