• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pravo in management nepremičnin (Real Estate Law and Management)

Pravo in management nepremičnin (Real Estate Law and Management)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni namen podiplomskega doktorskega študijskega programa je oblikovanje pravnih poklicnih profilov za najzahtevnejša dela na pravnih in upravljavskih področjih povezanih z nepremičninami. Diplomant bo pridobil sposobnosti ter znanja za učinkovito in strokovno opravljanje in vodenje pravnih zadev na področju nepremičninskega managementa z uporabo sodobnih kvalitativnih in kvantitativnih tehnik, sodobnih pravnih informacijskih sistemov in poglobljenim raziskovalnim delom. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen enovit magistrski študijski program 2. stopnje, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen štiriletni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev specializacije po visokošolski strokovni izobrazbi sprejet pred 11. 6. 2004, če kandidat opravi še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena magistrskega dela - 40%.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na podiplomskem magistrskem študiju - 60%.
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje. O možnosti prehoda kandidata odloča Študijska komisija.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant dosedanjega podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti. O možnosti prehoda kandidata odloča Študijska komisija.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant dosedanjega podiplomskega študijskega programa za pridobitev specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejetem pred 11. 6. 2004. O možnosti prehoda kandidata odloča Študijska komisija.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@epf.nova-uni.si
Spletni naslov: www.evro-pf.si
Telefon: (+386) 05/338 44 02

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mestni trg 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Žanova ulica 003, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Delpinova ulica 018B, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija