• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pravo (Law)

Pravo (Law)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program v čim večji meri upošteva v svetu uveljavljeno pedagoško prakso, ki temelji na razumevanju pravnih fenomenov predvsem na podlagi študija upravne, sodne in diplomatske prakse (judikature, sodnega prava, mednarodnega sodnega in pogodbenega prava) v povezavi z dognanji primerjalnopravnih in teoretičnih raziskav. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij z najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu). Ustrezna strokovna področja po ISCED kvalifikaciji so pravo (38), družbene vede (31), humanistika (22) ter poslovne in upravne vede (31).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, sprejetim od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004. Ustrezna strokovna področja po ISCED kvalifikaciji so pravo (38), družbene vede (31), humanistika (22) ter poslovne in upravne vede (31).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij. Kandidat mora pred vpisom opraviti diferencialne izpite v obsegu od 16 do 24 kreditnih točk po ECTS, ki jih glede na strokovno področje predhodnega študija določi Študijska komisija.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij. Kandidat mora pred vpisom opraviti diferencialne izpite v obsegu od 16 do 24 kreditnih točk po ECTS, ki jih glede na strokovno področje predhodnega študija določi Študijska komisija.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela - do 40% točk (vsaka ocena nad 5,0 daje eno točko).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju - do 60% (vsaka desetinka povprečne ocene kandidata/ke nad oceno 5,0 daje eno točko).
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa akreditiranega pred 11. 6. 2004. O možnosti prehoda kandidata odloča Senat fakultete.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant podiplomskega študijskega programa za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu pred 11. 6. 2004. O možnosti prehoda kandidata odloča Senat fakultete.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskega programa magistrskega študijskega programa 2. stopnje. O možnosti prehoda kandidata odloča Senat fakultete, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod, na podlagi predloga Študijska komisija, kandidatu prizna že opravljene obveznosti in mu predpiše diferencialne izpite v obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk, ki jih mora opraviti, da si pridobi predvideni strokovni naslov.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@epf.nova-uni.si
Spletni naslov: www.evro-pf.si
Telefon: (+386) 05/338 44 02

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister prava - magistrica prava
Other Qualification Awarded Term:

mag. prava

Awarding body:

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mestni trg 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Žanova ulica 003, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Delpinova ulica 018B, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija