• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pravo (Law)

Pravo (Law)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Podiplomski doktorski študijski program omogoča nadaljevanje izobraževanja na fakulteti, hkrati pa pomeni tudi dopolnitev in zaokrožitev obstoječih programov. Glavni nameni doktorskega študija so, da se študent nauči samostojnega znanstvenega dela, opravi obsežno raziskavo na ozko opredeljenem pravnem področju in sestavi izvirno in obsežno pisno delo znanstvene narave. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan enovit magistrski študijski program druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Končan štiriletni dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan magistrski študijski program druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Končan podiplomski študijski program za pridobitev specializacije po visokošolski strokovni izobrazbi sprejet pred 11.6.2004, če kandidat opravi še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na podiplomskem študiju – 60 % točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena magistrskega dela – 40% točk.
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa tretje stopnje. Študentom se ugotovijo že opravljene študijske obveznosti in se jim lahko v celoti ali delno priznajo ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant dosedanjega študijskega programoa za pridobitev magisterija znanosti sprejetem pred 11. 6. 2004. Kandidatom se prizna že opravljene obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant dosedanjega podiplomskega študijskega programoa za pridobitev specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004. Kandidatu se prizna že opravljene obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@epf.nova-uni.si
Spletni naslov: www.evro-pf.si
Telefon: (+386) 05/338 44 02

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mestni trg 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Žanova ulica 003, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Delpinova ulica 018B, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija