• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Poučevanje (Teacher education)

Poučevanje (Teacher education)

Course Information

Študij traja 1 leto in obsega 60 kreditnih točk. Program obsega tri smeri: Likovna pedagogika, Poučevanje na razredni stopnji in Predmetno poučevanje. Temeljni cilji študijskih programov so usposobiti študenta za poznavanje in uporabo ustreznih metod raziskovanja na področju pedagoških znanosti in prevzemanje odgovornosti za kakovostno poučevanje, ki temelji na evalvaciji in refleksiji lastne strokovne in pedagoške dejavnosti ter poklicnem razvoju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 1

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (KT) po ECTS z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati dokazati tudi znanje angleščine na mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (KT) po ECTS z ustreznega strokovnega področja likovne pedagogike (KLASIUS-P 1461 – Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (KT) po ECTS z ustreznega strokovnega področja likovne pedagogike (KLASIUS-P 1461 – Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov), če kandidat pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (KT) po ECTS z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (KT) po ECTS z ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 – Izobraževanje učiteljev razrednega pouka).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (KT) po ECTS z ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 – Izobraževanje učiteljev razrednega pouka), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (KT) po ECTS z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (KT) po ECTS z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 – Izobraževanje učiteljev razrednega pouka).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 – Izobraževanje učiteljev razrednega pouka). Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati dokazati znanje angleščine na mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk (KT) po ECTS (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati dokazati tudi znanje angleščine na mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (KT) po ECTS z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk (KT) po ECTS (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v mag

Admission Procedure: 
Credits: 

60 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: pisarna@pef.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.pef.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/589 22 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister profesor poučevanja - magistrica profesorica poučevanja
Other Qualification Awarded Term:

mag. prof. pouč.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica Otona Župančiča 001, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 016, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Prešernova ulica 002, Ljutomer

Course location information:

Slovenija