• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju (Intercultural Business Communication)

Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju (Intercultural Business Communication)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinaren študijski program nudi znanje in spretnosti na področju jezikov, medkulturnega dialoga, ekonomike podjetij, medkulturnih odnosov, spletnega marketinga in internacionalizacije. Diplomanti so usposobljeni za učinkovito komuniciranje in delovanje na področju Evro-Sredozemlja in na širšem območju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje oziroma enakovredno izobraževanje.
POGOJ ZA VPIS: Dobro znanje dveh tujih jezikov (glede na 'Skupni evropski referenčni okvir za jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR)' je zahtevana raven C1 za angleški in francoski jezik in raven B1 za arabski in italijanski jezik). Kandidati znanje lahko dokažejo z vsebinami zaključenega študijskega programa ali z opravljanjem izpita.
Osnovno znanje ekonomskih in poslovnih ved (vsaj 16 kreditnih točk iz predmetov poslovanja, na primer management in trženje). Kandidati znanje lahko dokažejo z vsebinami zaključenega študijskega programa ali z opravljanjem izpita.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Evro-sredozemska univerza (Evro-Mediterranean University)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: university@emuni.si
Spletni naslov: www.emuni.si
Telefon: (+386) 05 671 36 11

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister medkulturnega managementa - magistrica medkulturnega managementa
Other Qualification Awarded Term:

mag. medkult. manag.

Awarding body:

Evro-sredozemska univerza

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Sončna pot 020, Piran

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričevo nabrežje 002, Piran

Course location information:

Slovenija