• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Poslovne vede (Business Studies)

Poslovne vede (Business Studies)

Course Information

Program traja 3 leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk. Poudarki in kompetence programa so: spodbujanje etičnega odločanja, krepitev sposobnosti javnega nastopanja, spodbujanje samostojnega in timskega dela, krepitev znanja poslovne angleščine, pestra paleta izbirnih predmetov, sodelovanje v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+ in CEEPUS), specializirana knjižnica s področij podjetništva, ekonomije in financ, prava, filozofije, etike, sodelovanje v okviru svetovne mreže katoliških univerz. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za poslovne vede (Faculty of business studies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: contact@kat-inst.si
Spletni naslov: www.katoliski-institut.si
Telefon: (+386) 08 205 23 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani ekonomist (UN) - diplomirana ekonomistka (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. ekon. (UN)

Awarding body:

Fakulteta za poslovne vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Krekov trg 001, Ljubljana

Course location information:

Slovenija