• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Poslovna informatika (Business Informatics)

Poslovna informatika (Business Informatics)

Course Information

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je usposobiti strokovnjake s ključnimi znanji na področju računalniških in informacijskih ter poslovnih ved. Cilj izobraževanja je tudi razumevanje spremenljivih zahtev poslovnega okolja ter sposobnost za timsko delo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Opravljena splošna matura.
POGOJ ZA VPIS: Opravljena poklicna matura.
POGOJ ZA VPIS: Opravljen zaključni izpit pred 1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
POGOJ ZA VPIS: Opravljen zaključni izpit po 1. 6. 1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni ali splošni maturi (60 %).

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod (Ljubljana School of Business)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@vspv.si
Spletni naslov: http://www.vspv.si/

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani poslovni informatik (VS) - diplomirana poslovna informatičarka (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. posl. inform. (VS)

Awarding body:

B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Tržaška cesta 042, Ljubljana

Course location information:

Slovenija