• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študenti pridobijo kompetence za takojšnjo zaposlitev v vodstvenih strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave. Sestavni del programa so temeljne, aplikativne in razvojne raziskovalne naloge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje, doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS, z ustreznih strokovnih področij: družbene (31) ali poslovne in upravnih vede (34).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih področij v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan dodiplomski študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, z drugih strokovnih področij.
POGOJ ZA VPIS: Končan dodiplomski študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij: družbene (31) ali poslovne in upravnih vede (34).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dosežena na prvi stopnji (70 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske naloge (30 %).
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti študijskih programov prve stopnje, z doseženimi najmanj 240 kreditnimi točkami po ECTS, z ustreznih strokovnih področij: družbene (31) ali poslovne in upravnih vede (34).
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti študijskih programov prve stopnje, z doseženimi najmanj 240 kreditnimi točkami po ECTS, z drugih strokovnih področij.
Kandidat mora opraviti študijske obveznosti Kompenzacijskega modula (Mikroekonomija 2 (8 KT), Metode raziskovalnega dela (8 KT)) ter predmeta Makroekonomija 2 (8 KT) in enega izmed naslednjih izbirnih predmetov: Menedžment (7 KT), Marketing menedžment (7 KT), Sodobne organizacijske teorije (7 KT), Poslovno pravo (7 KT) ali Razvoj človeških virov (7 KT).
MERILO ZA PREHOD: Ocena diplomskega dela (30 %).
MERILO ZA PREHOD: Povprečna ocena dosežena na prvi stopnji (70 %).
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program, za pridobite univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij.
Kandidat mora opraviti študijske obveznosti Kompenzacijskega modula (Mikroekonomija 2 (8 KT), Metode raziskovalnega dela (8 KT)) ter predmeta Makroekonomija 2 (8 KT) in enega izmed naslednjih izbirnih predmetov: Menedžment (7 KT), Marketing menedžment (7 KT), Sodobne organizacijske teorije (7 KT), Poslovno pravo (7 KT) ali Razvoj človeških virov (7 KT).
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program, za pridobite univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene (31) ali poslovne in upravnih vede (34).

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (University of Novo mesto Faculty of business and management sciences )
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fpuv.nm@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://fpuv.uni-nm.si/
Telefon: (+386) 07/393 00 10

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister ekonomskih in poslovnih ved - magistrica ekonomskih in poslovnih ved
Other Qualification Awarded Term:

mag. ekon. in posl. ved

Awarding body:

Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vodovodna cesta 100, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Na Loko 002, Novo mesto

Course location information:

Slovenija