• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v tehnoloških procesih

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
izvajanje enostavnih del v proizvodnih in tehnoloških postopkih;
branje enostavnih delavniških risb in tehnične dokumentacije;
uporabo enostavne tehnološke in delovne dokumentacije;
pripravo delovnega mesta za izvedbo tehnoloških postopkov ter posluževanje strojev po navodilih;
izvajanje ročnih obdelovalnih postopkov obdelave gradiv;
uporabo in vzdrževanje ročnega in električnega ročnega orodja za obdelavo gradiv;
prepoznavanje pomena osnovnih tehnoloških parametrov;
izvajanje enostavnih postopkov spajanja materialov;
meritve osnovnih tehniških parametrov in velikosti z merilnimi pripomočki;
izvajanje sprotnih vzdrževalnih in manjših servisnih del na stroju, opremi in napravah;
odgovorno ravnanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela ter uporabo zaščitne opreme;
pravilno ravnanje z odpadki ter upoštevanje ukrepov za varovanje okolja.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Provider Contact Info: 

Spletni naslov: http://www.spts.si
Telefon: (+386) 02 534 89 10

Course Locations

Reference Data

Course address:

Šolsko naselje 12
9000, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija