• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Politologija - javne politike in uprava

Politologija - javne politike in uprava

Course Information

Temeljni cilji programa so:
Seznaniti študente s politološkimi fenomeni, procesi in akterji v oblikovanju javnih politik ter delovanju v javni upravi ter širši družbi (tako v nacionalnem kot tudi primerjalnem kontekstu), s katerimi se diplomanti srečujejo na svojih delovnih mestih.
Opremiti diplomante z ustreznimi teoretičnimi in metodološkimi znanji ter analitičnimi sposobnostmi, kar jih bo vse usposobilo za kvalitetno samostojno delo.
Kljub usposobljenosti za kvalitetno samostojno delo usposobiti diplomante tudi za delovanje v skupini ter razvijanje sposobnosti za argumentiranje (lastnih) stališč ter (samo)kritično razmišljanje in odločanje. Vse to sloni na zgoraj omenjenih teoretičnih in metodoloških znanjih ter analitičnih sposobnostih ter zmožnosti pridobivanja in obdelave podatkov z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod.
Zagotoviti visoko pisno in ustno usposobljenost strokovnega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fdv.faculty@fdv.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fdv.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 58 05 100

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani politolog (UN) - diplomirana politologinja (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. pol. (UN)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 005, Ljubljana

Course location information:

Slovenija