• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Politik og international forvaltning

Politik og international forvaltning

Course Information

Du lærer at bidrage til styring, udvikling og ledelse af løsninger på offentlige problemstillinger, der går på tværs af forvaltningsniveauer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige og private organisationer eller NGO'er, tænketanke og private virksomheder, der har internationale relationer.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og giver en grundig viden om de rammer, der er for offentlig administration og politik på tværs af såvel lokale og regionale som nationale og internationale niveauer.

NQF Level: 
7
Access requirements: 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Roskilde Universitet (RUC)
Provider Contact Info: 

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course Locations

Reference Data

Course address:

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01