• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Politibetjent

Politibetjent

Course Information

Undervisningen på politiskolen er tematiseret og tager udgangspunkt i cases, hvor en række problemer skal løses. Der undervises i både politiorienterede fag og i almene fag. Du får bl.a. viden om polititeori, udenrigstjeneste, kriminologi samt identifikation af narkotika. På den almene del undervises du i fx strafferet, psykologi, personaleforhold og ledelse.Som uddannet politibetjent har du mulighed for at søge ind hos de forskellige enheder i politiet. Det kan bl.a. være inden for beredskab og efterforskning. Du har også mulighed for at søge ind hos nogle af de specialafdelinger, som ligger under Rigspolitiet.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
Non preferred term: 
Professionsbachelor i politivirksomhed
More Info: 

For at blive uddannet til politibetjent skal du ansættes og uddannes i politiet. Uddannelsen veksler mellem undervisning på Politiskolen i København og praktik på en politistation.

Access requirements: 

For at blive optaget skal du:Være fyldt 21 årVære dansk statsborger eller have søgt om dansk statsborgerskabHave kørekort til bil og være en rutineret billistHave en gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx, hf eller eux)eller en erhvervsuddannelse samt mindst 3 hf-enkeltfag (dansk A, engelsk B og samfundsfag C)eller have faglige kvalifilkationer, der kan sidestilles med ovenstående. Rigspolitiet skal samtidig vurdere, at du kan gennemføre uddannelsenPolitiet lægger vægt på, at du er ustraffet. Du skal have gode analytiske evner, gode kommunikationsevner og være god til at skrive. Du skal endvidere have et godt kendskab til it, være god til at svømme og god til at yde førstehjælp.Desuden lægges der vægt på, at du er psykisk og fysisk robust, har et normalt syn samt at du som kvindelig ansøger er mindst 164 cm høj og som mandlig ansøger er mindst 172 cm høj.Endelig skal du bestå prøveforløbet med tilfredsstillende resultat.

Costs: 

Der er mulighed for SU i skoleperioderne og løn i praktikperioderne.Begyndelseslønnen er ca. 23.700 kr. brutto pr. måned. Du får tillæg for tjeneste på skiftende tidspunkter, hvilket giver ca. 3.000 kr. ekstra om måneden.Du skal selv sørge for bolig, da der ikke hører kollegium til skolen.

Provider Information

Provider Name: 
Politiets Uddannelsesafdeling (Politiets udd)
Provider Contact Info: 

Brøndbyøster Boulevard 30, 2605 Brøndby

Course Locations

Reference Data

Course address:

Brøndbyøster Boulevard 30, 2605 Brøndby

Course location information:

DK02