• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Policijas darbs - 1. līm. prof. studijas

Policijas darbs - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Pirmā līmeņa profesionālās programmas "Policijas darbs" ietvaros tiek piedāvātas četras specializācijas:

1. Izmeklēšanas darbs;
2. Kārtības policijas darbs;
3. Kriminālpolicijas darbs;
4. Eksperta darbs.

Iegūtā izglītība ļauj turpināt studijas pēctecīgā augstskolas programmā augstākas profesionālās kvalifikācijas ieguvei.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi (pilna laika); 3 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Tiesības studēt Valsts policijas koledžas izglītības programmā ir Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Reflektantam jāatbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem: 1) iegūta otrā līmeņa profesionālā kvalifikācija – ierindas sastāva policists; 2) iegūta vidējā izglītība un dienesta laiks Valsts policijā ir ne mazāk kā 1 gads. CE latviešu valodā un literatūrā, un svešvalodā. Valsts valodas apliecība - tiem, kas vidējo izglītību nav ieguvuši valsts valodā. Reflektantiem jākārto šādi iestājpārbaudījumi: vispārējais intelekta tests; atlases intervija (pārrunas).

Grants: 

Kadeti saņem dienesta algu saskaņā ar MK noteikumiem

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 168

Provider Information

Provider Name: 
Valsts policijas koledža
Provider Contact Info: 

Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014
67219642; 67219691
koledza@koledza.vp.gov.lv; izglitiba@koledza.vp.gov.lv
www.policijas.koledza.gov.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Valsts policijas jaunākais virsnieks