• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Police Activities

Police Activities

Course Information

Policijos veiklos programoje, atsižvelgiant į Visuomenės saugumo krypties reglamentą, numatomos pakankamai plačios, būtinos šiuolaikiško policijos pareigūno parengimui, studijos. Numatoma suteikti žinių padedančių geriau suprasti vadybos ir viešojo administravimo principus bei dėsnius, įgyti problemų sprendimo, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti įgūdžius, mokėti sukurti partnerystės ryšius su visuomene. Akcentuojamos viešosios teisės dalykų studijos. Sėkmingai baigusiems šią Visuomenės saugumo studijų krypties Policijos veiklos programą suteikiamas Visuomenės saugumo bakalauro laipsnis.
Būsimieji policijos veiklos specialistai studijuoja tradicinius bendrauniversitetinius, teisės, vadybos ir viešojo administravimo, visuomenės studijų bei specialiuosius, betarpiškai su policijos veikla susietus dalykus. Iš viso studijuojami 39 privalomi ir 4 laisvai pasirenkami dalykai.
Pirmame, antrame ir trečiame studijų kursuose vyksta mokomoji praktika teritorinėse policijos įstaigose. Būsimieji pareigūnai lavina praktinius profesinius mokėjimus pagrindinėse pirminės grandies policijos pareigūno veiklos srityse; formuoja organizacinius pareigūno gebėjimus viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo srityje bei ugdo specifinius pareigūno įgūdžius atskleisti nusikalstamas veikas ir vykdyti ikiteisminį tyrimą.
Studijų pabaigoje ginamas baigiamasis darbas.
Sėkmingai baigusiems Policijos veiklos programą suteikiamas Visuomenės saugumo krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Kita informacija:
http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/viesojo_saugumo/apie_fakult...

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Secondary

Credits: 

240

Provider Information

Provider Name: 
Mykolas Romeris University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-5-2714625 Provider email: roffice@mruni.eu Provider URL: https://www.mruni.eu

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Bachelor of Public security
Awarding body:

Mykolas Romeris University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-5-2714625 Provider email: roffice@mruni.eu Provider URL: https://www.mruni.eu

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 20