• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Maisteriohjelman opinnoissa on runsaasti valinnanvapautta ja voit suorittaa opintoja oman kiinnostuksesi sekä tulevan työurasi vaatimusten mukaan.

Pohjoismaisten kielten opintosuunnan valitessasi voit syventää tietojasi ruotsin kielen historiasta, murteista ja slangista, paikan- ja henkilönnimistä, ruotsin kielen asemasta Suomessa ja maailmassa, kieli-ideologiasta ja kielestä yhteiskunnassa, hyvän kirjoittamisen ja vakuuttavan puheen tunnusmerkeistä, keskustelun säännöistä, sosiaalisen median kielestä sekä kielikontakteista ja monikielisyydestä. Lisäksi vuosittain tarjotaan pohjoismaisten naapurikielten ja Islannin, Norjan ja Tanskan kirjallisuuden syventäviä kursseja.

Valitessasi pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan voit syventyä kirjallisuushistoriaan, kirjallisuusteoriaan ja kirjallisuudentutkimukseen. Opintosi voivat keskittyä esimerkiksi lastenkirjallisuuteen, populaarikirjallisuuteen, feministiseen kirjallisuusteoriaan ja lyriikan teoriaan.

Aineenopettajaksi kouluttautuessasi suoritat kursseja, joilla paneudut toisen tai ensimmäisen kielen oppimiseen, kaksi- tai monikielisyyteen, soveltavaan kielioppiin sekä muihin aiheisiin, joista on hyötyä tulevalle opettajalle.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Arts
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Arts
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PO Box 24
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Helsingin yliopistossa on pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden opetukseen ja tutkimukseen keskittyvä yksikkö, jonka nimi on Nordica. Nordican opinnot keskittyvät sekä suomenruotsiin että ruotsinruotsiin, pohjoismaisiin naapurikieliin tanskaan, islantiin ja norjaan sekä pohjoismaiseen kirjallisuuteen. Koulutuksen tavoitteet vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä, päätätkö opiskella kieliä vai kirjallisuutta ja päätätkö kouluttautua aineenopettajaksi vai et.

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

  • Saavutat oman tieteenalan syvällisen teoreettisen tuntemuksen. Kielitieteilijänä ymmärrät kielen merkityksen ihmiselle, kulttuurille ja yhteiskunnalle. Kirjallisuustieteilijänä kykenet lukemaan, kirjoittamaan ja ajattelemaan kriittisesti kielen ja kulttuurin ilmiöistä.
  • Saavutat tarvittavat tiedot ja valmiudet itsenäisen tieteellisen työn harjoittamiseen ja pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen.
  • Kykenet erinomaisesti ilmaisemaan itseäsi ruotsin kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti. Tämä koskee sinua riippumatta siitä, onko ruotsi ensimmäinen vai toinen kielesi, vaikkakin kielitaitotavoitteet eroavat luonnollisesti jonkin verran äidinkielestä riippuen.
  • Saat laajan tietämyksen muista pohjoismaisista kielistä (norja, tanska ja islanti) ja yhteiskunnista ja kirjallisuudenopiskelijana perehdyt erityisesti pohjoismaiseen kirjallisuuteen.

Opintojen aikana pureudut esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaista on nykyruotsi ja miten se eroaa varhaisemmasta ruotsista? Mitä kaksikielisyys merkitsee? Millaista on hyvä ruotsin opetus? Muuttavatko digitaaliset viestimet kieltämme ja kirjallisuuttamme? Miten pohjoismainen nykykirjallisuus ja kirjalliset instituutiot käsittelevät ihmisen suhdetta yhteiskuntaan, historiaan, ympäristöön ja rakkauteen? Mikä tekee suomenruotsalaisesta kirjallisuudesta maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen?

Asiantuntemuksesi ansiosta voit työskennellä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti esimerkiksi opettajana, tiedottajana, kääntäjänä, (kulttuuri)toimittajana, kielen- tai kirjallisuudentutkijana, kulttuurivälittäjänä, kirjastonhoitajana tai kielenhuoltajana.