• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Podatkovna znanost (Data Science)

Podatkovna znanost (Data Science)

Course Information

Cilji študijskega programa je:
Osvojiti in utrditi poglobljena znanja iz specialnih področij matematike, statistike in teoretičnega računalništva, ki predstavljajo podlago za sposobnost reševanja realnih problemov s področja masovnih podatkov (“big data”).
Omogočiti poglobljeno razumevanje podatkovne znanosti.
Razviti sposobnost analitičnega razmišljanja, dokazovanja in argumentiranja v raznovrstnih področjih podatkovne znanosti.
Razviti sposobnost analiziranja danih podatkov in izbora ustreznih metod/tehnik za zbiranje podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov.
Usposobiti študente za timsko delo.
Usposobiti študente za uporabo modernih tehnoloških pripomočkov (programskih jezikov) pri reševanju in predstavitvi problemov in konceptov podatkovne znanosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@famnit.upr.si
Spletni naslov: http://www.famnit.upr.si/
Telefon: (+386) 05 611 75 70

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magistra podatkovnih znanosti - mag. pod. znan.
Other Qualification Awarded Term:

magister podatkovnih znanosti

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Glagoljaška ulica 008, Koper

Course location information:

Slovenija